Şedinţa CL: investiţii în învăţământ şi infrastructura de iluminat public

Publicat de Curierul de Iasi la data de 29/04/2015

Reuniţi în şedinţă ordinară miercuri, 29 aprilie 2015, consilierii locali ai municipiului Iaşi au aprobat toate proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi.

Investiţii în învăţământ

O bună parte dintre proiectele supuse dezbaterii aleşilor locali a privit derularea unor proiecte şcolare şi efectuarea de investiţii în unităţile de învăţământ preuniversitar ieşene. Astfel, Liceului Tehnologic Economic Virgil Madgearu i-a fost aprobată suma de 808.413 lei necesară punerii în practică a proiectului „În primul rând, Educaţia”. Unei alte unităţi de învăţământ ieşene, Şcoala gimnazială Ion Neculce, i-a fost aprobată suma de 948.553 de lei pentru implementarea proiectului „Elevi mai buni într-o şcoală mai bună”. De asemenea, consilierii locali au avizat favorabil indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Reamenajarea Sală Gimnastică Corp B Colegiul Tehnic, Transporturi şi Construcţii”, valoarea totală a investiţiei cifrându-se la 2.150.903 lei.

Iluminat solar în Grădinari

Un proiect de hotărâre foarte important pentru comunitate l-a constituit cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ce va duce la montarea a 33 de stâlpi solari de iluminat stradal în zona Grădinari. Finalizarea a 224 de locuinţe sociale în zona respectivă, asigurarea securităţii cetăţenilor, a circulaţiei auto şi pietonale, au impus elaborarea acestui proiect pe care consilierii locali l-au aprobat în unanimitate. Stâlpii vor fi prevăzuţi cu panouri fotovoltaice cu acumulatori solari, vor fi confecţionaţi din oţel cu protecţie la coroziune, funcţionarea lor încadrându-se în normele europene privind iluminatul public şi programele de economisire a resurselor. Valoarea totală a investiţiei se ridică la circa 355.000 de lei, durata de realizare a lucrărilor fiind estimată la 4 luni.

Aviz pentru 34 de unităţi de învăţământ particulare

Tot în şedinţa de miercuri, consilierii locali au aprobat Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iaşi, dar şi unele modificări şi completări ale Contractului de concesiune prin încredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi. De asemenea, aleşii locali au votat pozitiv proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi. Astfel, 34 de unităţi de învăţământ particular au primit aprobarea de a funcţionare în anul şcolar 2015 – 2016, printre care Colegiul Richard Wurmbrand şi Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, 5 şcoli postliceale, 11 şcoli primare şi gimnaziale şi 16 grădiniţe.

Servicii în folosul comunităţii

În cadrul şedinţei de Consiliu local au mai fost stabilite domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii şi persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. Astfel de activităţi vor putea fi desfăşurate la Direcţia de Asistenţă Comunitară, S.C. Servicii Publice S.A., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi S.C. Salubris S.A., şi vor privi în special activităţi de curăţenie, îngrijire şi întreţinere spaţii verzi, cărăuşie şi măturat stradal. Consilierii locali au mai hotărât şi aprobarea extinderii unui spaţiu de depozitare a decorurilor de scenă aparţinând Operei Naţionale Române Iaşi, precum şi atribuirea prin închiriere unor familii de tineri a trei locuinţe disponibile construite prin ANL. În final, a fost aprobată numirea unui nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, în persoana consilierului Marius Cătălin Aur.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*