Şedinţa CL: 28 de proiecte aprobate

Publicat de Curierul de Iasi la data de 30/09/2015

Întruniţi în şedinţă ordinară, consilierii locali au aprobat, printre altele, două dintre regulamentele de funcţionare a asociaţiilor de locatari, rectificări ale bugetului general al Municipiului Iaşi, precum şi contractarea unui împrumut necesar finalizării unor proiecte de infrastructură.

Sedinta CL 30 septembrie 2

 

 

 

 

 

 

Reglementări la asociaţiile de locatari

Aleşii locali au aprobat două dintre regulamentele care privesc activitatea asociaţiilor de locatari, al treilea proiect în acest sens fiind retras de pe ordinea de zi pentru o analiză mai atentă. Astfel, au primit undă verde Regulamentul de atestare şi evaluare periodică a administratorilor de imobile – persoane fizice şi Regulamentul privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor. Primul regulament cuprinde aspecte privitoare la condiţiile de îndeplinit pentru atestarea administratorilor de imobile, organizarea şi desfăşurarea examentului de atestare a administratorilor, evaluarea lor periodică, eliberarea, suspendarea şi retragerea certificatului de atestare, în timp ce al doilea reflectă condiţiile privind obţinerea autorizatiei de administrare a imobilelor de catre operatorii economici, precum şi aspecte în legătură cu suspendarea şi retragerea autorizaţiei.

 

Modernizare la Spitalul Clinic de Recuperare

De asemenea, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 de lei în vederea asigurării necesarului de fonduri pentru finalizarea proiectelor “Sistem de management de trafic în Municipiului Iaşi” şi “Desfiinţare parţială, consolidare, reabilitare şi reamenajare Şcoala Generală Nr. 12 Carol I – Corp A”. Un alt proiect care a obţinut votul pozitiv al Consiliului Local a fost cel privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015. În acest context, semnificativă este suplimentarea bugetară cu 2.000.000 de lei în vederea amenajării la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi a unui Bloc operator ORL. Printre alte proiecte aprobate de către consilierii locali se numără şi Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, modificările la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către SC ApaVital SA., precum şi închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii administrate de Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ din municipiul Iaşi.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*