Şedinţă a Consiliului Local pe 31 octombrie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 30/10/2012

Plenul Consiliului Local se va întruni miercuri, 31 octombrie, în şedinţa ordinară a acestei luni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află 35 de proiecte de hotărâri la care se adaugă un proiect în completare. Prezentăm în continuare proiectele ce vor intra în dezbaterea aleşilor locali.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare domnului  prof. dr. Vlad  Bejan;

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2012 ;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012 ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi. nr. 144/2012;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 70/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iaşi”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 71/2012 privind realizareaproiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 72/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iaşi”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 2/2012 privind realizarea proiectului „Reabilitarea Mănăstirii Golia –etapa II-a;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Modernizarea şi sistematizarea stradelei Sf. Andrei — tronson cuprins între Str.Palat si Splai Bahlui Mal Drept – Pod Cantemir;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale, accese şi sistematizare pe verticală – Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon” Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;

11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa nr. 1;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi str. Petre Ţuţea nr. 19, Bl. 915,tr. 3, de pe S.C.Karma Line S.R.L. pe S.C.Karuna Life S.R.L. ;

15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 167/2012;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;

17. Proiect de hotărâre completarea Anexei 1 a H.C.L. 193/2012 (privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însuşire a  inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat) ;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;

19. Proiect de hotărâre privind completarea  şi modificarea Anexei 5 (Direcţia Creşe) a H.C.L. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi;

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 171/2012 (modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L 72/2011);

21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea R.A.T.P., în vederea casării ;

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, de pe S.C. Unitrade Systems S.R.L. pe Costin Robert Ionel ;

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 70 de tarabe către Comuna Tibăneşti, Comuna Tigănaşi şi Comuna Probota din Judeţul Iaşi ;

24. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafaţă de 4417 mp, situat b-dul Alexandru cel Bun nr. 20 A şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Parohiei Sfantul Nectarie, pe durata existenţei construcţiilor;

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 443/2011, precum şi atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi  a spaţiilor libere aflate in incinta  PT 4 Alexandru cel Bun, str. Muşatini nr. 37- 39, respectiv  PT 1 Moara de Foc, str. Nicolau nr.11, proprietatea publică a Municipiului Iaşi;

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi  a spaţiilor libere aflate in incinta  PT 13 Dacia, Aleea Sucidava nr. 6, respectiv  PT 27 Tătăraşi, str. Ciornei, bl. D4, proprietatea publică a Municipiului Iaşi, in vederea înfiinţării unor centre de servicii comunitare;

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menţinerii funcţiunii actuale,a clădirii Stomatologie Infantilă, situată în str. Lăpuşneanu nr. 20, către Universitatea de Medicină şi Famacie Gr. T. Popa ;

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Asociatii si Partide Politice;

29. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – producţie, transport, distribuţie şi furnizare – în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Str. FAGULUI nr. 41 întocmit în vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privată persoane fizice;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Aleea MIHAIL SADOVEANU f.n. număr cadastral 10114 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Str. MARGINEI nr. 13  întocmit în vederea construirii unei locuinţe  prin demolare construcţie existent ape teren proprietate privata persoane fizice ;

34. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 358 din 26.09.2005;

35. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenţei” în ” Str. Prof Ion Inculeţ”;

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*