Se modifică regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/04/2018

Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, aduce la cunoștința publicului proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public şi a caietului de sarcini aferente „Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Iași”. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Municipiul Iași, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.151 din 2012, își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul serviciului de iluminat public stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. De asemenea, prevederile regulamentului se aplică și la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului se vor conforma prevederilor regulamentului. Pe de altă parte, caietul de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Iași, punctând nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public din Municipiul Iaşi, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Consiliului Local Iaşi.

În prezent, în Municipiul Iași sunt 18.858 corpuri de iluminat, din care 17.328 bucăți sunt reabilitate, iar 530 bucăti sunt noi, în curs de preluare de la SC Delgaz Grid SA. Lista tehnică este completată de 16.155 stâlpi de iluminat public, din care 3.184 bucăți sunt reabilitate și aparțin Primăriei Municipiului Iași, 2.138 bucăți sunt ale Companiei de Transport Public Iași, 2.559 bucăți sunt în curs de preluare de la societatea Delgaz Grid, iar 8.274 bucăți aparțin aceleiași companii.

Rețeaua de iluminat este reabilitată pe o distanță de 403,937 kilometri, iar o altă parte de rețea de 202,23 kilometri este în stare de funcționare și în curs de preluare de la SC Delgaz Grid SA.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la proiectul de hotărâre persoanele interesate se pot adresa Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 13 aprilie 2018) se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Iaşi, cod 700064. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marți, miercuri şi vineri între orele 8.30 și 16.30, iar joi între orele 8.30 și 18.30 sau pe email la adresa informatii@primaria-iasi.ro.

Proiectul de hotâre este postat și pe site-ul municipalității ieșene: http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1523635254-proiect%20iluminat%20public.pdf

 

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*