Salubris invită ieşenii la curăţenia de primăvară

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/03/2017

Primăvara este anotimpul curățeniei și, ca în fiecare an, începând cu luna martie, Salubris SA, în calitate de operator de salubritate, desfășoară în municipiul Iași campania de curățenie de primăvară.

Acţiunile specifice curățeniei de primăvară se vor desfăşura în toate cartierele din municipiul Iaşi, atât pe arterele principale, cât şi între blocuri, și vor implica lucrări de stropit, răzuit la rigolă, măturat și spălat carosabil și trotuare.

Date fiind prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 172 / 2002, actualizată în anul 2005, privind menținerea curățeniei în municipiul Iași și referitoare la obligațiile deținătorilor cu orice titlu de bunuri imobile, precum și buna colaborare cu dumneavoastră din anii precedenți, Salubris SA invită ieşenii să participe și în acest an la această acțiune.

Salubris SA reaminteşte câteva din obligaţiile deținătorilor cu orice titlu de bunuri imobile, obligații extrase din Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2002 (reactualizată în anul 2005):

Cap I. Deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, tonete, chioşcuri şi altele, persoane fizice sau juridice au următoarele obligaţii:

  1. Să întreţină curăţenia pe trotuarele şi spaţiile verzi aferente imobilelor şi locurile de parcare pe care le deţin sau le folosesc. De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcționează agenți economici, obligațiile menționate mai sus revin acestora pe toată durata funcționării. În restul timpului aceste obligații revin asociațiilor de locatari / proprietari și respectiv locatarilor.
  2. Să păstreze curăţenia la locurile de depozitare a reziduurilor menajere, în curţile interioare, căi de acces şi pe celelalte terenuri pe care le detin;
  1. Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare.

Reprezentanţii societăţii contează pe implicarea ieşenilor în acţiunile de înfrumuseţare a aspectului oraşului.

Pentru alte relaţii şi clarificări privind campania de primavară, cetăţenii pot contacta Salubris SA la Biroul Relații cu Publicul din Sos. Naţională nr. 43, et. 3, telefon: 0232/276.244, 0800/410.610 (gratuit în orice retea) sau la adresa de email: office@salubris.ro.

 

 

Comments

comments

Categoria: Salubris

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*