Rubrica EuroDEMOS: Ce este Fondul Social European (FSE)?

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/01/2019

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană,  sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, precum  cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării. Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE).

Fondul Social European (FSE) a fost înființat în temeiul Tratatului de la Roma în vederea îmbunătățirii mobilității lucrătorilor și a oportunităților de angajare pe piața comună. Sarcinile și normele sale de funcționare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta evoluțiile care au avut loc în situația economică și de ocupare a forței demuncă a statelor membre, precum și evoluția priorităților politice definite la nivelul UE.

Fondul Social European este menit să îmbunătățească oportunitățile de angajare, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să promoveze educația, competențele și învățarea pe tot parcursul vieții și să dezvolte politici de incluziune active, cuprinzătoare și sustenabile.

Cu un buget total în valoare de 74 miliarde EUR, Fondul Social European cofinanțează programe operaționale naționale sau regionale care se desfășoară pe durata de șapte ani a cadrului financiar multianual și sunt propuse de către statele membre și aprobate printr-o decizie a Comisiei.

Rolul Fondului Social European a fost consolidat pentru perioada 2014-2020 prin introducerea unei cote minime de 23,1%, cu caracter juridic obligatoriu, din finanțarea totală destinată politicii de coeziune.

Vrei să afli cum te poate ajuta politica de coeziune? Accesează site-ul Comisiei Europene sau adresa www.cohesionpolicy.com.

 

(Material realizat cu sprijinul Asociaţiei EuroDEMOS)

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*