Rubrica EuroDEMOS: Ce este Fondul de coeziune?

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/01/2019

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană,  sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, precum  cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării. Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE).

Constituit în 1994, Fondul de Coeziune finanțează proiecte din domeniul mediului și al rețelelor transeuropene. Din 2007, el poate susține, de asemenea, proiecte din domenii legate de dezvoltarea durabilă, precum eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

Fondul de Coeziune a fost instituit în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene, în scopul promovării dezvoltării durabile. Pentru perioada de programare 2014-2020, acesta asigură sprijin pentru investiții în domeniul mediului, inclusiv în domenii legate de dezvoltarea durabilăși energia sustenabilă care prezintă beneficii de mediu, rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii de transport, asistență tehnică.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Uniunea Europeană alocă aproximativ 63,4 miliarde EUR Fondului de Coeziune (fără transferurile către Mecanismul pentru Interconectarea Europei), iar nivelul de finanțare a unui proiect din Fondul de Coeziune poate atinge până la 85% din costurile acestuia.

 

(Material realizat cu sprijinul Asociaţiei EuroDEMOS)

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*