Regulile finanțării pentru proiectele sportive din bugetul Municipiului Iași, în atenția cetățenilor

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/02/2018

Direcția Relații Publice și Transparență Decizională din cadrul Primăriei Municipiului Iași aduce la cunoștința publicului proiectul de hotărâre privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

Potrivit referatului de specialitate, actul normativ are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a modalităţii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru finanţarea proiectelor şi a programelor sportive ale structurilor sportive de drept public şi privat înfiinţate pe raza unităţii administrativteritoriale a Municipiului Iaşi, a programelor sportive organizate de către asociaţiile Municipiului Iaşi pe ramură de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente, a proiectelor, programelor sportive organizate de către Primăria Municipiului Iaşi, în raza unitaţii administrativ-teritoriale a Municipiului Iaşi.

Pentru informaţii suplimentare, cetățenii pot contacta Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 16.02.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

 

Comments

comments

Categoria: sport si agrement

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*