Registrul actualizat al spațiilor verzi, în atenția consilierilor locali

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/12/2018

Joi, 20 decembrie, Consiliul Local al Municipiului Iași va dezbate un proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi. Documentul reprezintă o actualizare a registrului spaţiilor verzi, care are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerării si protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative si cantitative. Înainte de a fi supus aprobării consilierilor locali, documentul a parcurs etapa dezbaterii publice în luna noiembrie 2018.

Registrul local al spaţiilor verzi din Municipiul Iași este constituit dintr-un sistem informațional de tip GIS, care cuprinde datele tehnice ale tututor spațiilor verzi, conform indicilor de calitate și cantitate, compus din planurile și hărțile, în format digital ale terenurilor definite ca spații verzi, date și informații privind speciile de arbori și vegetația existentă, arbori izolați și ocrotiți precum și terenurile degradate, lista centralizatoare a suprafețelor incluse – spații verzi/terenuri degradate – în registrul local al spaţiilor verzi

Spaţiile verzi inventariate în registrul local se compun din următoarele tipuri de terenuri: spaţii verzi cu acces nelimitat: parcuri, scuaruri, fâşii plantate; spaţii verzi publice de folosinţă specializată: grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animale dresate în spectacolele de circ; spaţii verzi aferente dotărilor publice: creşe, gradiniţe, şcoli, unitati sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire, baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;  spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; păduri de agrement.

Inventarierea spaţiilor verzi s-a realizat sub aspect tehnic, economic şi juridic, precum şi sub aspectul descrierii şi stabilirii caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei de pe aceste terenuri. Soluţia informatică aleasă permite generarea fişei spaţiului verde (document care cumulează date din toate informaţiile cuprinse în sistem), rapoarte tabelare, grafice, situaţii statistice, constituind un instrument de lucru facil pentru serviciile de urbanism, cadastru, fond funciar, patrimoniu, domeniul public si privat al Municipiului Iași.

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*