Răspunsuri la emisiunea “Audienţă în direct” din 20 ianuarie 2011

Publicat de Curierul de Iasi la data de 27/01/2011

În fiecare joi, de la ora 16, administraţia locală are audienţe în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune local Prima TV Iaşi, emisiune moderată de Petru Frăsilă. Telefonul la care pot suna ieşenii pentru a intra în direct este 0232-294.490.  Sesizările sunt preluate şi discutate în direct în timpul emisiunii, iar problemele care nu vor putea intra în direct sunt preluate şi rezolvate ulterior. În această ediţie prezentăm răspunsuri de interes general la solicitările adresate municipalităţii în timpul emisiunii din 20 ianuarie 2011, când a fost prezent în emisiune primarul Gheorghe Nichita.

1. Nistor Camelia – a solicitat lămuriri cu privire la aplicarea Ordinului  preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010, în condiţiile în care în imobilul în care locuieşte coabitează sistemul centralizat de energie termică pentru încălzire împreună cu centrale termice de apartament iar apartamentele racordate la sistemul centralizat nu au montate repartitoare de costuri.

Răpuns: În condiţiile expuse, Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. 343/2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, nu-şi găseşte aplicabilitate. Acest Ordin se aplică numai în situaţia în care sunt montate repartitoare de costuri.

2. Adam Gheorghe – sesizează balcoane fără autorizaţie la blocurile de pe str. Drobeta.

Răspuns: În anul 2010,  Serviciul Control Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi a efectuat mai multe verificări  în vederea identificării construcţiilor fără autorizaţie din zonă. Pe lângă garajele care au fost dezafectate, s-au identificat 15 balcoane executate la parterul blocurilor din zonă.

Astfel, s-au întocmit procese verbale de constatare şi contravenţie şi s-au solicitat experitize tehnice la modificările executate în apartamente. În momentul actual s-au întocmit şi înaintat dosare către instanţele competente de judecată, vizând demolarea extinderilor amplasate pe domeniul public fără autorizaţie.

3. Elena Ciubotarusolicită modernizare str. Trei Fântâni.

Răspuns: Inspectorii din cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii au identificat în teren porţiunea de drum la care face referire petenta respectiv Str. Trei Fântâni între Şos. Bucium şi Mânăstirea Vlădiceni. În cursul anului 2011, pe acestă porţiune se vor executa lucrări de reparaţii cu mixtură asfaltică, atunci când vremea va permite realizarea acestui tip de lucrări.

Strada 3 Fântâni face parte din Şoseaua de centură a Municipiului Iaşi. În cursul anului 2010 s-au executat lucrări de întreţinere a acestei străzi: lucrări cu piatră spartă şi şanţuri pentru preluare ape pluviale.

4. Burlacu Roxana Elena – solicită informaţii cu privire moderizarea spaţiului de joacă pentru copii din str. Decebal 28.

Răspuns: În anul 2010, prin HCL 158/2010 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru 123 de spaţii de joacă pentru copii, inclusiv cel din str. Decebal 28. (Şos. Naţională 186) şi, în funcţie de bugetul disponibil, în anul 2011 vom executa lucrările de modernizare.

5. Valentina Ilie – sesizează garaje neautorizate şi magazii la bl. F5 de pe Şos. Arcu.

Răspuns: În urma verificărilor în teren, aspectele sesizate nu s-au confirmat. Inspectorii din cadrul Serviciului Control Urbanism au identificat 33 de garaje metalice, autorizate din anul 1990, amplasate pe teren proprietate privată.

6. Levarda Constantin – solicită blocarea circulaţiei pe aleea din zona Tribunal,  pe lângă blocul Moldova 3.

Răspuns: Semnalizarea rutieră existentă pe aleea din str. A.Panu. către Horel Ramada a  fost stabilită în Comisia Municipală de Circulaţie. Având în vedere faptul că în această zonă traficul este îngreunat de lucrările de la pasajul subteran, s -a decis să se permită circulaţia pe aleea reclamată pentru degajarea traficului. Solicitarea va fi rediscutată în prima şedinţă a comisiei de circulaţie.

7. Dumitrache Mihaela –sesizează câini comunitari  la blocurile din Tomesti.

Răspuns: S.C. Salubris S.A. îşi desfăşoară activitatea numai pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Iaşi. În vederea soluţionării sesizării rugăm petenta să se adreseze Primăriei Comunei Tomeşti.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*