Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2016 (I)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/04/2017

Raportul primarului Municipiului Iaşi pe anul 2016 a fost aprobat în cadrul Consiliului Local. Curierul de Iaşi vă prezintă, în serial, principalele capitole ale acestui important document al activităţii municipalităţii.

MESAJUL PRIMARULUI MIHAI CHIRICA

Dragi ieșeni,

Un oraș mare, o capitală regională așa cum este Iașul nu se poate dezvolta decât realizând proiecte mari, bazate pe o viziune curajoasă și susținute de întreaga comunitate. Această viziune presupune modernizarea instituțiilor publice, deschiderea porților Primăriei pentru comunitate, consultarea populară și, cel mai important, respectul față de ieșeni. Eu cred că aceasta este viziune prin care Iașul nostru drag să se schimbe în continuare în bine!

Vă mulțumesc și pe această cale pentru votul de la alegerile locale de anul trecut și vă reamintesc că promisiunile din campania electorală au început deja să fie puse în practică.

Pentru Primăria Municipiului Iaşi, anul 2016 a reprezentat un an al deschiderii instituţionale şi transparenţei decizionale, fapt ce a condus la o mai bună comunicare între administraţia publică locală şi comunitate. Am fost mai sinceri, mai onești, mai dinamici în comunicare, dar și mai atenți la nevoile dumnevoastră, ale ieșenilor.

În același timp, am folosit cu maximă eficiență posibilă toate resursele financiare locale, guvernamentale și europene pentru a cultiva și dezvolta atuurile orașului nostru: educația performantă și capacitatea de a genera inteligență și inovare, cultura vie și moștenirea de monumente, potențialul economic și poziția geo-strategică, drept cel mai important oraș de la granița de Est a Uniunii Europene.

În 2016, în lipsa unui sprijin guvernamental mai consistent și în absența fondurilor europene, ne-am concentrat pe buna administrare a resurselor existente. Am pus accent pe curățenie și creșterea nivelului de civilizație în spațiile publice, am derulat lucrările edilitare cerute de ieșeni și am pregătit investiții noi, am oferit utilități de calitate și am sprijinit categoriile defavorizate. În același timp, am pregătit documentațiile tehnice pentru o nouă listă de proiecte atât în domeniul infrastructurii, cât și în cel al punerii în valoare a monumentelor istorice, care vor fi finanțate fie cu fonduri europene, fie printr-un program multianual susținut de municipalitate.

Așa cum am susținut întotdeauna, Educația și Sănătatea rămân prioritățile municipiului nostru. Am majorat sumele alocate școlilor din oraș și am început, în pofida piedicilor ridicate de unii adversarii politici, demersurile oficiale de construire a Spitalul Regional de Urgență la Iași.

Agenda evenimentelor culturale s-a îmbogățit, iar operatorii culturali independenți au găsit în Primăria Municipiului Iași un partener deschis și constant. Am aprofundat relațiile cu organizațiile neguvernamentale și de tineret și le-am subordonat principiilor de colaborare onestă și transparență.

Am asigurat în continuare resursele necesare activităților de asistență socială și ne-am concentrat pe creșterea nivelului de siguranță publică, dar și pe îmbunătățirea imaginii forțelor de ordine locale.

Pentru a întări mediul de afaceri, dar și pentru a asigura un viitor cât mai bun tinerilor de valoare din Iași și din Moldova, am sprijinit sectorul IT și de inovare. În același timp, am menținut impozitarea la nivelul minim și am creat un climat în care investitorii să se simtă bine primiți și sprijiniți.

Credem că atât funcționarea administrației publice, cât și percepția publică față de aceasta au început să se schimbe în bine. Ca urmare, am devenit din nou frecventabili și pentru mediul extern, iar numărul prietenilor noștri din străinătate a crescut.

Noi știm că Iașul nostru merită și poate mai mult, dar mai știm și că ne aflăm pe drumul cel bun, care urmează aceleași principii ale transparenței, prosperității și bunei guvernări locale. Eu cred că împreună putem duce toate aceste frumoase proiecte la bun sfârșit! De aceea, în pofida tuturor opiniilor și simpatiilor care poate că ne despart uneori, Iașul trebuie să rămână orașul care unește! Acesta este noua noastră viziune, în care noi credem din tot sufletul!

Primarul Municipiului Iași

Mihai Chirica

 

  1. TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

Transparenţa decizională, alături de participarea publică şi creşterea responsabilităţii față de comunitate sunt principiile de bază ale conceptului de Guvernare Deschisă. Municipiul Iaşi a aderat la Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, pe care România l-a semnat încă din anul 2011, şi promovează din ce în ce mai mult transparenţa decizională, încurajează participarea publică şi foloseşte tehnologiile moderne de informare şi comunicare eficientă.

Biroul de Comunicare

În anul 2016, am continuat și extins politica de deschidere a Primăriei către cetățenii Iașului. Pe lângă menținerea unei relații corecte și susținute cu mass-media, am pus accent pe dezvoltarea instrumentelor proprii de comunicare moderne.

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

În anul 2016, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile (în format scris, prin e-mail sau verbal) de informaţii de interes public.

Serviciul de Informatizare

În anul 2016 s-a pus accent pe promovarea și întreținerea platformelor online pentru plata taxelor și impozitelor locale, precum și posibilitatea verificării online a stadiului de rezolvare a petițiilor. Tot în 2016 a fost creată și implementată o nouă identitate vizuală a paginii web a municipalității: www.primaria-iasi.ro.

Biroul Secretariat Consiliul Local – Arhivă, Evidenţă Dispoziţii

Primăria Municipiului Iași a demarat procesul de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020, prin aderarea la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute de SNA 2016-2020.

  1. STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE

Abordări inovative la nivelul Primăriei Municipiului Iași privind politicile publice locale:

  1. Dezvoltarea unui nou model de finanțare a ONG-urilor pe legea 350/2005:
  • Sprijinirea ONG-urilor în accesarea fondurilor europene prin acoperire, de către Consiliul Local, a până la 50% din cofinanțarea aplicantului către finanțator.
  • Posibilitatea de a propune proiecte multianuale spre finanțare, ameliorând astfel impactul intervențiilor sociale, culturale și de tineret. În 2016, Municipiul Iași a avut cel mai mare fond pentru acest tip de politici publice și a deschis o nouă cale în ce privește implementarea lor. Au fost finanțate 11 proiecte culturale, 15 proiecte de tineret și 10 proiecte sociale și susține în continuare 14 proiecte multianuale.
  1. Introducerea fondului de tineret conform Legii 350/2006. Cu 1 milion de lei alocare în 2016, Municipiul Iaşi s-a aflat pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte alocarea fonduri destinate activităţilor de tineret.
  2. Transparență în evaluarea propunerilor de proiecte. Comisiile de specialitate care au rol de analiză tehnică a proiectelor au integrat, pe lângă consilieri locali și specialiști ai instituției, și experți externi din cadrul universităților ieșene și a Direcției Județene de Sport și Tineret.
  3. Municipiul Iași a devenit Centrul pilot de dezvoltare de politici publice in domeniul social prin aprobarea în Consiliul Local a Regulamentului de Contractare a Serviciilor Sociale, inițiativă unică la nivel național.

RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

În municipiul Iaşi sunt înregistrate circa 18.000 de societăți comerciale cu capital privat. Numai în cursul anului trecut, în Iași au fost înființate peste 1.700 noi societăți comerciale.

În acest context este demn de remarcat dinamica deosebită a sectorului IT și high tech. Cu o creștere de la circa 6.000 de angajați în 2015 la peste 15.000 la finalul anului 2016, acest domeniu economic s-a impus deja drept un factor important de dezvoltare economică.

De asemenea, în cursul anului trecut am constituit Grupul de Lucru Local pe IT, o structură în cadrul căreia ne întâlnim periodic cu reprezentanții firmelor din industria IT&C, precum și cu conducerile facultăților de profil din Iaşi.

Un alt reper al implicării municipalității în eforturile de dezvoltare a relațiilor comerciale ale firmelor ieșene îl reprezintă implicarea activă a Primăriei Municipiului Iaşi în organizarea Expoziției „Fabricat în Moldova” și a Forumului Economic România – Republica Moldova.

Nu în ultimul rând, este de subliniat faptul că impozitele şi taxele locale percepute la Iaşi sunt printre cele mai mici comparativ cu restul oraşelor de acelaşi rang, marea lor majoritate situându-se la limita minimă obligatorie stabilită prin lege.

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*