Raportul primarului Municipiului Iaşi (IV)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/05/2018

În acest număr, Curierul de Iaşi încheie prezentarea, pe scurt, a raportului de activitate al primarului Municipiului Iaşi pe anul 2017, oferindu-vă detalii din capitolele privind „Sănătatea şi sportul”, „Excelenţa în educaţie” şi „Cultură. Promovarea Iaşului în ţară şi în străinătate”.

CAPITOLUL VIII

SĂNĂTATE ȘI SPORT

Investiţii în sănătate

Pentru municipalitatea ieşeană, construirea Spitalului Regional de Urgenţă reprezintă un obiectiv prioritar. În anul 2017, în urma semnării unui protocol şi a unui proces verbal de predare – primire, s-a procedat la transmiterea terenului de 12 hectare, aflate în zona Moara de Vânt, din proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi în cea a Ministerului Sănătăţii. În momentul redactării acestui raport, toate avizele necesare construcţiei au fost obţinute, iar Planul Urbanistic Zonal a fost adoptat de Consiliul Local și predat Ministerului Sănătății.

În anul 2017, Spitalul Clinic de Recuperare a beneficiat de investiţii legate de îmbunătăţirea eficienţei energetice, dar şi de modernizarea unor secţii. Astfel, pe 13 aprilie 2017, la Spitalul Clinic de Recuperare au fost inaugurate mai multe investiţii în valoare de peste 6.500.000 lei, cea mai mare parte a fondurilor fiind alocată de Primăria Municipiului Iași. Printr-o finanţare ȋn valoare de 3.906.195 lei alocată de către Primăria Municipiului Iași şi de Ministerul Sănătăţii, s-a implementat proiectul „Înființarea unui Bloc Operator ORL”.

De asemenea, Primăria Municipiului Iaşi a alocat Spitalului Clinic „C. I. Parhon” fonduri în valoare de 2.000.000 lei pentru realizarea parţială a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare secţia ATI şi Bloc operator pentru Transplant”. Bugetul de venituri al spitalului a cunoscut o majorare în procent de 15% în anul 2017 (46.593.640 lei) faţă de anul 2016 (39.680.740i lei), ceea ce a permis asigurarea funcţionării activităţii în condiţii optime.

Pe parcursul anului 2017, municipalitatea a finanţat diverse dotări la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon” cu suma de 250.000 de lei.

SPORTUL

Municipiul Iași, prin Fundația Sportului Ieșean, a susținut atât proiectele sportive ale cluburilor locale, cât și evenimente de nivel național și internațional, în parteneriat cu federațiile naționale de specialitate.

În ceea ce privește activitatea de performanță a cluburilor și asociațiilor sportive din Iași, au fost finanțate 34 de structuri sportive cu suma de aproximativ 11,2 milioane de lei. Finanțarea asigurată prin Fundație a acoperit o plajă diversă de discipline sportive, atât la nivelul jocurilor sportive de echipă (fotbal, futsal, baschet, rugby, handbal, minifotbal), cât și la nivelul sporturilor individuale (atletism, șah, tir, judo, tenis de câmp și de masă, badminton, popice, box, dans sportiv, gimnastică ritmică, aerobic, fitness, haltere, aeromodelism, raliu, ciclism etc.).

În același timp a fost încurajat și sportul pentru toți, prin programul municipal „Sport în cartiere”. În acest program, dar și distinct, Primăria Municipiului Iași a organizat și finanțat: Gala Excelenței Sportului Ieșean – 19 ianuarie 2017; Festivalul Internațional al Educației (FIE) Sport – Badminton – 13-15 mai 2017; FIE Sport – Popice – 14 – 15 mai 2017; FIE Sport – Tenis de Masa – 21 mai 2017; FIE Sport – Street ball – 21 mai 2017; FIE Sport – Rugby – 28 mai 2017; Cupa Magic la minifotbal – 26-29 octombrie 2017; Ia Şi Marchează – 9-26 octombrie 2017; Cupa Pensionarilor –  table, șah, pescuit – 17-26 noiembrie 2017; Cupa Moș Nicolae – întreceri sportive intre grădinițe – 5 decembrie 2017; Cupa Moș Crăciun – fotbal (clase I-IV) – 19 decembrie 2017 etc.

 

CAPITOLUL IX 

EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

Primăria Municipiului Iași a făcut investiții în rețeaua de învățământ în valoare de 11.490.000 lei, conform bugetului aprobat pentru anul 2017, acesta fiind rectificat până la suma de 12.299.000 lei.

În septembrie 2017 municipalitatea a lansat o procedură de achiziție publică pentru realizarea de proiecte tehnice de reabilitare termică la unitățile școlare din municipiu. Programul vizează 14 unități școlare, respectiv 23 de clădiri, realizarea serviciului de proiectare fiind estimată la 835.000 lei.

De asemenea, proiectele care vizează aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general cu privire la realizarea de terenuri de sport în incinta a 17 unităţi de învăţământ preuniversitar au fost aprobate în şedinţa Consiliului Local din 28 decembrie 2017. Cele 17 unităţi şcolare sunt Colegiul Național (cu o valoare a investiției estimată la 169.940 lei), Colegiul Național „Costache Negruzzi” (390.040 lei), Colegiul Național „Mihai Eminescu” (333.240 lei), Colegiul Național „Octav Băncilă” (485.900 lei), Colegiul National „Garabet Ibrăileanu” (400.270 lei), Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” (536.600 lei), Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (400.270 lei), Liceul Tehnologic „Petru Poni” (400.270 lei), Liceul Economic de Turism (316.490 lei), Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” (347.890 lei), Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” (196.020 lei), Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” (383.890 lei), Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” (316.490 lei), Şcoala Generală „Alecu Russo” (442.590 lei), Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” (337.670 lei), Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” (400.270 lei) și Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” – Corp D (317.990 lei).

Dotări ale creşelor din Iaşi

În municipiul Iași funcționează 10 creșe cu program prelungit și o creșă cu program săptămânal, frecventate de aproximativ 1.000 de copii. Pentru anul 201.7 din bugetul  local alocat Direcției Creșe au fost efectuate plăți de 8.920.179 lei, asigurate în proporţie de 29% de la buget de stat şi de 71% de la bugetul local. Pe parcursul anului 2017 au fost făcute mai multe lucrări de modernizare şi dotare a creşelor din Iaşi, spre exemplu: repararea scărilor interioare, igienizarea prin văruire a întregii creşe, în cazul Creşei nr. 2, achiziţia de mobilier, refacerea instalaţiei de apă etc., în cazul Creşei nr. 14, lucrări de reparaţii şi înlocuire a instalaţiei electrice în cazul Creşei nr. 19 etc.

CAPITOLUL X

CULTURĂ. PROMOVAREA IMAGINII IAȘULUI ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

Şi în anul 2017, Iaşul şi-a onorat cartea de vizită care-l recomandă drept cel mai important oraş cultural al ţării. Numeroase evenimente organizate de municipalitate au contribuit la întreţinerea unei efervescente vieţi culturale. Ateneul din Iaşi a continuat, în anul 2017, să ofere comunităţii ieşene activităţi şi manifestări artistice multiple şi de o tipologie diversificată, îndeplinind astfel obiectivele fixate în programul cultural propus prin promovarea valorilor culturale şi socio-educative în rândul comunităţii ieşene şi susţinerea tinerelor talente locale, precum şi a artiştilor ieşeni. Activitatea culturală susținută direct de municipalitatea ieșeană a fost completată de Casa de Cultură „Mihai Ursachi” și Editura Junimea.

CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE:

 • Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2017
 • Ora Pământului – 25 martie 2017
 • Noaptea Muzeelor – 20 mai 2017
 • Festivalul Internațional al Educației – ediția a V-a – 9 mai – 9 iunie 2017
 • Festivalul RomânIA Autentică – prima ediție – 24 iunie 2017:
 • Târgul Meșteșugarilor – 23 – 25 iunie 2017
 • Sărbătoarea Diasporei – Iașul este acasă – august 2017
 • Dinner in the Sky, 8 – 11 iunie 2017
 • Inaugurarea Pieţei Prieteniei Româno – Americane – 3 noiembrie 2017
 • Concurs de desene pe tema Centenarului
 • Sărbătorile Iașului – octombrie 2017
 • Montarea a două plăci comemorative care marchează sprijinul Iașului în Primul Război Mondial – 17 octombrie 2017
 • Serile Filmului Românesc
 • Teiul lui Eminescu la Viena – 21 octombrie 2017
 • Tramvaiul Centenarului – 26 noiembrie 2017

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

În aprilie 2017, Primăria Municipiului Iaşi a înfiinţat Biroul Diaspora, un model de bune practici la nivel național, iniţiativa fiind apreciată de ieșenii stabiliți în afara granițelor care s-au simțit, după mulți ani, incluși în proiectele de dezvoltare ale Iașului și invitați să ia parte activă la reconstrucția economică, spirituală și culturală a comunității noastre.

Pe parcursul anului 2017, numeroși ambasadori au avut întrevederi oficiale cu conducerea Municipiului Iaşi: Excelența Sa Hans G. Klemm, Ambasadorul Statelor Unite, Excelența Sa Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei, Excelența Sa Stella Ronner-Grubacic, Ambasadorul Olandei, Excelența Sa Francois Saint-Paul, Ambasadorul Franței, Excelența Sa Dr. AVS Ramesh Chandra, Ambasadorul Indiei, Excelența Sa Cord Meier-Klodt, Ambasadorul Germaniei, Excelența Sa Arvydas Pocius, Ambasadorul Republicii Lituania, Excelența Sa Urs Herren, Ambasadorul Elveţiei, Excelența Sa Thanh Cong, Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam, Excelența Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus, Excelența Sa Michèle Ramis, Ambasadorul Franţei, Excelența Sa Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei, Excelența Sa Osman Koray Ertaș, Ambasadorul Turciei, Excelența Sa Marco Giungi, Ambasadorul Italiei, Excelența Sa Oleksandr Bankov, Ambasadorul Ucrainei, Excelența Sa Marcin Wilczek, Ambasadorul Poloniei, Excelența Sa Kevin Hamilton, Ambasadorul Canadei

Cetăţeni de onoare ai Municipiului Iaşi în 2017

 • Dionisie Vitcu – actor la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi
 • univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu
 • univ. dr. Cristache Zanoschi
 • Univ. dr. Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române
 • Excelenţa Sa Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic, Ambasadorul Sfântului Scaun în România
 • General-locotenent (r) Dumitru-Dorin Prunariu

 

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*