Raportul primarului Municipiului Iaşi (II)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 13/04/2017

Curierul de Iaşi continuă prezentarea, pe scurt, a conţinutului raportului de activitate al primarului municipiului Iaşi pe anul 2016.

III. GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI PROIECTE EUROPENE

GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE – Bugetul local în anul 2016

Activitatea de gestionare a fondurilor publice este asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale. În bugetul local al Municipiului Iaşi s-au prevăzut venituri totale în sumă de 652.223.130 lei, din care s-au încasat 682.817.081 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 104,69%.

Investiții ale Municipiului Iaşi

În anul 2016 s-au derulat investiţii pe următoarele mari direcţii: investiţii proprii ale Municipiului Iaşi, investiţii în reţeaua de învăţământ preuniversitar şi investiţii în reţeaua sanitară subordonată Consiliului Local. Astfel, conform bugetului aprobat şi listei obiectivelor de investiţii ale Primăriei Iaşi, au fost realizate şi recepţionate integral în anul 2016 obiective de investiţii în valoare totală de 20.005.632 lei.

 

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Proiecte finalizate în anul 2016 (Titlu / Valoare):

 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea Căminului de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” – 10.182.022 lei
 • Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană – 296.210.000 lei
 • Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică „Grigore Moisil” şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului – 4.669.326 lei

 

 

Proiecte depuse pentru finanțare în anul 2016 (Titlu / Valoare):

 • Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein, Str. Cuza Vodă, nr.2 – 21.998.323 lei
 • Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) – 22.043.188 lei
 • Consolidare şi reabilitare Muzeu de istorie naturală – Corp A – 13.421.674 lei
 • Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iaşi – 21.173.512 lei
 • Iașul – o comunitate incluziva (proiect finanțabil prin POCU – Axa 4) – 26.545.346 lei
 • Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană – etapa II (proiect finanțabil prin POIM) – 153.558.000 lei
 • ”Preservation of minorities’ cultural traditions in Northeastern Region of Romania” (Ambassadors Funds for Cultural Preservation – Prezervarea cladirilor istorice si de patrimoniu national – small grands) – 198.766 dolari
 • „Școala DA!” (proiect finanțabil prin POCU – Axa 6) – 3.684.300 lei
 • ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului (proiect finanțabil prin POCU – Axa 3) – 8.460.180 lei
 • SICOM – Servicii Integrate Pentru Comunități Marginalizate (proiect finanțabil prin POCU – Axa 4) – 27.846.315 lei
 • Măsuri integrate pentru o societate incluzivă (proiect finanțabil prin POCU – Axa 4) – 23.588.355 lei

 

STRATEGII PUBLICE ÎN CONTEXT EUROPEAN

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creștere Iași 2016 – 2030

Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  sunt: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii, reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie, obţinerea unei mobilităţi unitare.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) la nivelul Zonei Metropolitane Iași pentru perioada 2015 – 2030

În baza acestei strategii, Municipiul Iași, în colaborare cu Zona Metropolitană Iași, își va fundamenta portofoliul de proiecte de dezvoltare urbană integrată care urmează să fie implementate până în 2023, în valoare de 293,57 milioane de euro.

 1. INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII. SERVICII PUBLICE ȘI UTILITĂȚI. ACTIVITATEA DE URBANISM

INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII

Zona Podu Roş – Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială:

 • Modernizarea străzilor Vișan, Fundac Păun, Iancu Bacalu, Tănăsescu, Fundac Bucium, Dealul Bucium, Atelierului – 4.952.276,95 lei
 • Reabilitarea trotuarelor aferente bd. Dimitrie Cantemir, Parc Podu Roș, bd. Metalurgiei – 1.707.664,97 lei
 • Proiectare modernizare străzi Fundac Socola, Fundac Bucium, Plopii fără Soț, Vișan, Șt. O. Iosif, Fundac Păun, Dealul Bucium, Atelierului, Teascului, bd. Primăverii, șos. Bârnova – 70.938,67 lei
 • Proiectare reabilitare linii de tramvai Podu Roș – Țuțora – Calea Chișinăului – Rond Țuțora – 88.800,00 lei
 • Proiectare RK Podu Roș – Pod Metalurgiei – Tudor Vladimirescu – 60.573,08 lei

Zona Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân – Galata:

 • Modernizarea trotuarelor aferente str. Petru Schiopu, str. Milcov, bd. Alexandru, zona Familial, bd. Dacia – 691.384,17 lei
 • Proiectarea supratraversării râului Bahlui în zona Cicoarei – 161.800,00 lei

Zona Păcurari – Canta:

 • Modernizarea str. Prof. I. P. Culianu și aleea Prof. I. P. Culianu – 2.748.607,50 lei
 • Amenajarea trotuarelor aferente șos. Păcurari și str. Pojărniciei – 96.817,53 lei
 • Studiu consolidare versant Păcurari – 40.200,00 lei
 • Proiectare modernizare străzi Călugăreni, Olteniei, Bucovinei, Transilvaniei, Cazărmilor, Moșu, Ogorului, I. C. Constantineanu, Petre Vancea – 139.892,55 lei

Zona Nicolina – Frumoasa – CUG:

 • Consolidare, reabilitare și restaurare Monument Crucea lui Ferentz – 86.886,44 lei
 • Construire zid de sprijin și de împrejmuire la Cimitirul „Sf. Vasile” – 265.826,94 lei

Zona Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor  Vladimirescu:

 • Realizare iluminat stradal în zona Grădinari – 280.522,29 lei
 • Proiectare construire locuințe în zona Grădinari – 70.200,00 lei
 • Modernizare trotuare în cartier Tatarasi, inclusiv str. Eternitate
 • Împrejmuire și amenajare alei la Cimitirul „Sf. Petru și Pavel”

Zona Centru – Gară:

 • Modernizarea str. Petru Movilă – 536.415,41 lei
 • Reabilitarea trotuarelor aferente str. N. Bălcescu, str. Cucu, str. Săulescu, str. Gându, Casa Modei – 471.329,19 lei
 • Racordarea la sistemul de termoficare a Liceului „Virgil Madgearu” Economic 2 – 119.872,09 lei
 • Proiectare reabilitare Pasarela metalică din zona Gării – 17.400,00 lei

 

SERVICII PUBLICE ȘI UTILITĂȚI

Transportul public

Una din prioritățile Primăriei Municipiului Iași în anul 2016 a fost modernizarea parcului auto pentru a asigura un transport public de calitate. Astfel, în anul 2016 s-au achiziționat 12 autobuze noi (4 de tip ISUZU si 8 EuroBus Diamond) și 20 de copertine pentru amenajarea stațiilor de transport public.

În decembrie 2016, între Primăria Municipiului Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare s-a semnat un împrumut privind reînnoirea întregului parc auto al Companiei de Transport Public SA în valoare de 15 milioane de euro, prin care se vor achiziționa 80 de autobuze noi Euro 6 – Clasa C.

Iluminatul public

Pentru consumul de energie electrică aferent funcționarii sistemului de iluminat public s-a achitat suma de 6.057180 lei. Consumul de energie electrică la nocturna Stadionului „Emil Alexandrescu” a scăzut la jumătate ca urmare a implementării unui proiect de eficientizare a consumului de energie.

În ceea ce privește iluminatul ornamental festiv, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, s-a aprins iluminatul specific pentru Sărbătorile de Iarnă. Valoarea lucrărilor de întreținere / menținere a iluminatului ornamental festiv executate în 2016 a fost de 1.718.000 lei.

 

Termoficarea

În anul 2016 a crescut numărul beneficiarilor sistemului centralizat de termoficare cu 3.300 de apartamente și peste 50 de clădiri mari, de la spitale, hoteluri, biserici, hale industriale, instituții culturale și învățământ, prin rebranșări și racordări noi.

În ceea ce privește rebranșarea de apartamente cu soluția contorizării individuale, prin acest proiect pilot s-au rebranșat 350 de apartamente.

 

ACTIVITATEA DE URBANISM

Situația autorizațiilor de construire eliberate în anul 2016 pe zone de cartier:

 • Păcurari – Canta: 119
 • Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân – Galata: 253
 • Nicolina – Frumoasa – Poitiers – CUG: 169
 • Podu Roş – Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială: 305
 • Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu: 132
 • Copou – Sărăriei – Ţicău: 226
 • Gară – Centrul Civic: 132

Autorizații de construire emise în anul 2016 (Tip de lucrări autorizate / Număr):

 • Locuințe individuale și colective: 274
 • Extinderi construcții existente: 16
 • Sedii firmă, spații comerciale și depozite: 24
 • Mansarde și șarpante: 9
 • Schimbări de destinație construcții existente: 36
 • Amenajări interioare si balcoane: 57
 • Firme luminoase și publicitate stradală: 54
 • Desființare construcții / continuare lucrări / altele: 43
 • Reabilitări termice imobile: 9
 • Rețele tehnico-edilitare si branșamente rețele: 712
 • Alte tipuri de lucrări: 102
 • TOTAL: 1.336

 

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*