Raportul de activitate al primarului Municipiului Iaşi pe anul 2017 (II)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/04/2018

Raportul de activitate al primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2017 a fost făcut public în şedinţa Consiliului Local din 30 martie 2018. În acest număr, vă prezentăm fragmente din capitolele „Gestionarea fondurilor publice, dezvoltare economică și proiecte europene” şi „Infrastructură: întreținere și investiții. Servicii publice și utilități. Activitatea de urbanism”.

CAPITOLUL III

GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI PROIECTE EUROPENE

GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE – Bugetul local în anul 2017

În bugetul local al Municipiului Iaşi pe 2017 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 818.161.720 lei, din care s-au încasat 796.932.792 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 97,41%. Creşterea procentuală a veniturilor încasate în anul 2017 faţă de încasările din anul 2016 pentru perioada de raportare este de 16,71%. Finanţarea investiţiilor publice derulate de către Municipiul Iaşi din bugetul local în anul 2017 a fost în sumă de 176.735.031 lei. În urma unui lung proces juridic și prin procedura dării în plată, Primăria Municipiului Iaşi a intrat în posesia a circa 23,5 de hectare din platforma industrială a Fortus SA, dintre care circa 10 hectare sunt acoperite de activele fostei uzine. Valoarea recuperată este de 87 de milioane de lei, la care s-a adăugat TVA în sumă de 10 milioane de lei, suma reprezentând datoriile acumulate de Fortus SA către municipalitatea ieșeană. Planul conducerii Primăriei este ca pe terenul preluat să fie dezvoltată o platformă industrială. De asemenea, în 2017 Primăria a preluat cinematografele Victoria, Republica și Dacia (în valoare de 13,6 milioane de lei) și a achiziționat Casa Ghica – Calimachi (3,2 milioane lei). În anul 2017, activitatea Serviciului de Investiții Proprii s-a derulat pe următoarele direcții mari: investiții proprii ale Municipiului Iași, investiții în rețeaua de învățământ preuniversitar și investiții în rețeaua sanitară din Municipiul Iași subordonată Consiliului Local.

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ


Proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile în anul 2017:
• Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași – 21.173.512 lei
• Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană – etapa II – (proiect finanțabil prin POIM) – 68.000.000 lei

Proiecte depuse pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile aflate în stadiu de precontractare (la finalul anului 2017):
• Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) – 22.043.188 lei
• Consolidare şi reabilitare Muzeu de istorie naturală – Corp A – 13.421.674 lei
• Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași – 18.973.744,24 lei, inclusiv TVA
• „Școala DA!” – 3.684.300 lei
• ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului – 8.460.180 lei
• SICOM – Servicii Integrate Pentru Comunități Marginalizate – 27.846.315 lei
• Măsuri integrate pentru o societate incluzivă – 23.588.355 lei

CAPITOLUL IV

INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII. SERVICII PUBLICE ȘI UTILITĂȚI. ACTIVITATEA DE URBANISM

INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcția de Implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și prin Direcția Tehnică și de Servicii Comunitare, a realizat si recepționat în anul 2017 obiective de investiții cu finanțare de la bugetul local în toate zonele oraşului. Spre exemplu, au fost făcute lucrări de amenajare a trotuarelor în zonele Păcurari – Canta (734.373,70 lei), Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân – Dacia (384.192,75 lei), Nicolina – Frumoasa – CUG (640.456,80 lei), Podu Roș – Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială (456.628,74 lei), Tătărași – Aviației – Tudor Vladimirescu (874.205,39 lei), Centru – Gară (618.074,37 lei).


De asemenea, pe parcusul anului 2017, au mai fost executate lucrări de modernizare de străzi la contractele aflate în derulare pentru str. Cazărmilor, Aleea Prof. I.P. Culianu și str. Prof. I. P. Culianu – 55.618,46 lei, servicii de proiectare pentru Canalul de evacuare ape pluviale din zona Cicoarei – 46.410 lei, lucrări de consolidare, reabilitare și restaurare la monumentul „Crucea lui Ferenț” – 178.001,44 lei, lucrări de proiectare și modernizare pe bd. Dimitrie Cantemir – 359.969,35 lei, lucrări de modernizare de trăzi pentru contracte aflate în derulare pentru Fundac Păun, str. Iancu Bacalu, str.Tănăsescu, Fundac Bucium, Dealul Bucium, str. Atelierului, str. Petru Movilă, str Plopii fără Soț, str. Sf. Andrei – 1.525.419,80 lei, modernizarea pistei de atletism a Stadionului „Emil Alexandrescu” – 458.182,01 lei, lucrări de proiectare și modernizare de străzi pentru str. Gheorghe Asachi – 824.561,70 lei, concurs de soluții aferent realizării statuii Regelui Ferdinand I – 39.000 lei, urmat de realizarea efectivă a lucrării – 369.588 lei.

SERVICII PUBLICE ȘI UTILITĂȚI

Transportul public

În cursul anului 2017 s-au achiziționat din fonduri de la bugetul local 88 de autobuze Isuzu (din care 67 au ajuns în Iași în 2017) în valoare de 61.371.393,65 lei, fără TVA, precum și copertine pentru stații de transport public în,valoare de 200.431,70 lei.
De asemenea, flota de mijloace de transport în comun s-a îmbogățit ca urmare a achiziţiei de catre Compania de Transport Public SA a 11 tramvaie din Germania.

Iluminatul public

Consumul de energie electrică aferent iluminatului public a crescut în anul 2017 față de anul 2016 (2017 / 2016 = 10.560.842 kWh / 10.500.000,00 kWh). Creșterea consumului are drept explicație decalarea orei de aprindere și stingere față de normativul tehnic în vigoare, urmare a solicitărilor Serviciului Poliției Rutiere. Astfel, pentru consumul de energie electrică aferent funcționării sistemului de iluminat public, s-a achitat suma de 5.484,39 mii lei.

Termoficarea

Operatorul sistemului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice este Veolia Energie Iași SA. Valoarea acordată de la bugetul local pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică livrată populației, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași a fost de 10.327,41 mii lei.

ACTIVITATEA DE URBANISM

Numărul autorizaţiilor de construire emise în anul 2017 a fost mai mare decât cel din anul anterior, valoarea taxei pentru emiterea acestor autorizații fiind și ea mai mare decât cea încasată în anul anterior, anume de 2.900.517 lei.
Prin Biroul Reglementare Publicitate Urbană, municipalitatea a încasat venituri din activitatea de publicitate în sumă de 1.901.696 lei (taxe reclamă și publicitate – 1.261.106 lei; valoare redevență – 640.590 lei).

Comments

comments

Categoria: Consiliul Local

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*