Raportul de activitate al primarului Municipiului Iaşi pe anul 2017 (I)

Publicat de Curierul de Iasi la data de 05/04/2018

Pe ordinea de zi a Consiliului Local de vineri, 30 martie, a figurat și prezentarea raportului de activitate al primarului Municipiului Iași pentru anul 2017. Documentul, care conține și un scurt mesaj al edilului, este structurat în zece capitole: Transparență, etică și integritate instituțională, Strategii și politici publice. Relația cu mediul de afaceri, Gestionarea fondurilor publice, dezvoltare economică și proiecte europene, Infrastuctură: întreținere și investiții. Servicii publice și utilități. Activitatea de urbanism, Protecția mediului. Creșterea calității vieții, Asistență socială, Siguranță publică și evidența populației, Sănătate și sport și Cultură și promovarea imaginii Iașului în țară și în străinătate.

Curierul de Iaşi va prezenta, în foileton, fragmente din acest raport de activitate, primul episod fiind rezervat capitolelor care privesc „Transparenţa, etica şi integritatea instituţională”, precum şi „Strategiile şi politicile publice. Relaţia cu mediul de afaceri”.

 

TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

COMUNICAREA CU IEȘENII

În anul 2017, am extins politica de deschidere a Primăriei către cetățenii Iașului. Pe lângă menținerea unei relații corecte și susținute cu mass-media, am pus accent pe dezvoltarea instrumentelor proprii de comunicare moderne. Toate ședințele Consiliului Local Iași și conferințele de presă susținute de conducerea instituției, dar și alte evenimente publice din anul 2017 au fost transmise online, la calitate full HD / 4K, pe canalul Youtube (iar majoritatea și pe pagina oficială de Facebook) ale Primăriei Municipiului Iași, municipalitatea ieșeană fiind prima din țară care oferă o astfel de facilitate de comunicare cu cetățenii.

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Liberul acces la informaţiile de interes public este asigurat prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, serviciu care asigură relaţia directă cu cetăţeanul.

În anul 2017 s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile de informaţii de interes public (232 de solicitări scrise, conform Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public). Dintre acestea, 127 au fost solicitate de persoane juridice (mass-media, alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale) şi 105 de persoane fizice.

Serviciul de Informatizare

Prin intermediul Serviciului de Informatizare al Primăriei Municipiului Iași s-au realizat: 2.514 documente de intrare înregistrate la Centrul de Informații pentru Cetățeni, 5.325 e-mailuri și 4.143 dispoziții și 2.870 documente înregistrate la Centrul de Informații pentru Cetățeni.

RELAŢIILE CU PUBLICUL

În anul 2017 au fost oferit informaţii unui număr de aproximativ 83.000 de cetăţeni privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, aprobări, care, potrivit legii, intră în competenţa Primăriei sau Consiliului Local.

A fost gestionat şi monitorizat Telefonul Cetăţeanului 0232 984, oferindu-se informaţii şi rezolvându-se în maximum 24 de ore sesizările telefonice ale cetăţenilor (circa 2.780 de apeluri preluate în anul 2017).

Au fost oferite asistenţă şi materiale informative cetăţenilor în rezolvarea problemelor privind serviciile oferite de instituţie: circa 40.000 de formulare tipizate şi 12.500 de pliante informative.

ACTIVITATEA DE REGISTRATURĂ

Prin Registratura Generală au fost înregistrate un număr de 129.173 de documente. Astfel, au fost solicitate / emise 1.671 autorizaţii de construire si prelungirea valabilității acestora, 4.274 certificate de urbanism și prelungirea valabilității acestora, 3.985 autorizații de funcționare, avize de principiu pentru comercializare produse sau prelungiri de autorizații de functionare, dar și prelungire contract tonete, 910 vize autorizații de taxi, 1.079 avize de la Comisia de Circulație și de la Serviciul Energetic, 1.717 certificate de nomenclatură urbană sau de istoric urban, contracte de folosintă agricolă sau pentru cale de acces, respectiv adeverințe care să ateste apartenența unui teren la domeniul public sau privat al municipiului, 20.000 avize de la comisiile de specialitate din cadrul unității administrative și adeverințe diverse.

 

STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE. RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

Municipiul Iaşi a dezvoltat şi oferă un pachet de politici publice la nivel local, prin prisma necesităţilor pe care comunitatea ieşeană le are, respectiv Politicile publice de contractare a serviciilor sociale şi Politicile sociale, culturale, de tineret, Politicile publice locale de promovare a turismului.

RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

Pe linia promovării oportunităților de afaceri la Iași, municipalitatea a participat în 2017, în premieră, la Târgul pentru proiecte imobiliare și de investiții EXPO REAL München, cea mai mare expoziție europeană pentru proiecte imobiliare și investiții la nivel international, acest eveniment reprezentând o ocazie importantă pentru a discuta cu potenţiali investitori, dezvoltatori sau finanţatori de mare calibru din Europa. Important de semnalat este și faptul că municipalitatea ieșeană a dezvoltat relații de colaborare cu camere de comerț bilaterale din România, exemple concludente fiind conferințele organizate în comun cu Camera Franceză de Comerț și Industrie în România, precum și cu Camera de Comerț Româno-Olandeză.  Nu în ultimul rând, anul 2017 a marcat inițierea unor proiecte în premieră pentru Iași și care constituie priorități ale anului 2018: finalizarea eforturilor de obținere a terenurilor și construcțiilor necesare amenajării Parcului Industrial Fortus, precum și inițierea discuțiilor cu factori de decizie din educație și reprezentanți ai unor companii ieșene în vederea înființării unor clase de elevi în sistem dual, măsură care va asigura calificarea tinerilor pentru meserii extrem de solicitate pe piață și pentru care agenții economici ieșeni găsesc extrem de greu soluții în acest moment.

Sprijinirea culturii şi proiectelor tinerilor

În anul 2017, Municipiul Iaşi a finanţat

  • 5 proiecte pentru domeniul culturii scrise
  • 5 proiecte pentru domeniul culturii
  • 14 proiecte din domeniul tineret

Cu o alocare de un milion de lei în 2016, Municipiul Iaşi s-a aflat pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte alocarea fondurilor destinate activităţilor de tineret, iar pentru anul 2017 a păstrat aceeaşi alocare bugetară.

Activităţi în relaţia cu mediul de afaceri

  • Corespondență cu potențiali investitori străini: BSH Hausgeräte GmbH (Bosch Siemens), Panayotis and Georgios Angelopoulos (investitori greci, patroni ai Olympiacos Basketball Club).
  • Parteneriate cu mediul de afaceri: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii – Conferința Invest în Iași; Autoritatea de Supraveghere Financiară – Gala Premiilor pentru Educație Financiară; Camera de Comerț și Industrie Iași – Balul Primăverii; Promovarea locurilor de muncă oferite de companiile multinaționale din Iași prin intermediul biroului RePatriot Iași; Întâlniri cu reprezentanți ai Băncii Mondiale, pe tema ITC, programe de susținere a sectorului privat, programe de dezvoltare urbană; Rețeaua ”Târgul de Cariere” – edițiile primăvară și toamnă 2017 etc.
  • Vizite la companii: Lear Corporation, BMT Aerospace, IG Watteeuw Romania, IRCON SRL etc.
  • Promovarea potențialului investițional al Municipiului Iași: Pregătirea și participarea la Expo Real Munchen 2017, cel mai mare târg de proiecte imobiliare și investiții din Europa.
  • Campanii de voluntariat: Participarea angajaților unor mari companii ieșene la campania de curățenie de primăvară în spații publice.
  • Colaborări cu camere de comerț bilaterale: Conferința „Mobilitatea viitorului” – Camera Franceză de Comerț și Industrie în România; Conferința ”Exploring Doing Business in NL” – Camera de Comerț Româno-Olandeză etc.

Raportul de activitate pe anul 2017 al primarului Municipiului Iaşi poate fi consultat pe pagina www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/anunturi-pmi/raportul-de-activitate-al-primarului-municipiului-iasi-pe-anul-2017/6410/anunturi

 

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*