Proiectul “Tinerii – despre autocunoaştere şi responsabilitate”, implementat cu succes

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/12/2017

Asociația „Familia Tradițională” a derulat începând cu 3 august 2017 proiectul „Tinerii – despre autocunoaștere și responsabilitate”, proiect care a fost desemnat câștigător al programului de finanțare neramburabilă din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general organizat de Primăria Municipiului Iași.

Proiectul „Tinerii – despre autocunoaștere și responsabilitate” a avut ca scop promovarea dezvoltării armonioase (fizice, emoționale, intelectuale și sociale) și a stării de bine a tinerilor prin conștientizarea principalilor factori care influențează negativ perioada adolescenței.

Obiectivele proiectului au avut în vedere dezvoltarea de activități de informare cu privire la dezvoltarea tânărului în perioada adolescenței, vizând pe de o parte, ajutarea tinerilor pentru a se cunoaște mai bine pe ei înșiși astfel încât să depășească mai ușor problemele cu care se confruntă, iar pe de altă parte, sprijinirea profesorilor și părinților pentru a-i  înțelege mai bine pe tineri și modul lor de a acționa și a le oferi suportul necesar unei dezvoltări armonioase.

Grupul țintă vizat a fost reprezentat de tinerii din municipiul Iași care urmează cursurile liceale, dar și de profesori și părinți ai acestor tineri. Având în vedere că părerile specialiştilor cu privire la vârsta care cuprinde adolescenţa sunt împărţite, cei mai mulţi luând ca reper intervalul 14-18 ani, proiectul s-a adresat elevilor de liceu cu vârsta curinsă între 14 și 18 ani. Proiectul a vizat, de asemenea, profesorii și părinții doarece aceștia joacă un rol decisiv în dezvoltarea armonioasă a tânărului.

Rezultatele obținute în urma derulării proiectului au constat în participarea unui număr de 1023 de tineri la campania de informare cu privire la factorii care influențează negativ perioada adolescenței, desfășurarea a 4 cursuri cu privire la factorii care influențează negativ perioada adolescenței la care au participat 100 de profesori, organizarea a 4 cursuri cu privire la factorii care influențează negativ perioada adolescenței la care au participat 112 părinți, iniţierea a 5  dezbateri privind problemele sensibile ale adolescenței la care au participat 125 de tineri, precum şi desfășurarea a 15 ateliere de discuție cu specialiști la care au participat 450 de tineri.

Proiectul „Tinerii – despre autocunoaștere și responsabilitate” a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de  31.676 lei lei, iar valoarea totală a proiectului a fost în valoare  de 41.476 lei.

Mai multe informații despre desfășurarea și rezultatele proiectului pot fi găsite pe www.familiatraditionala.ro sau www.facebook.com/AsociatiaFamiliaTraditionala

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*