Proiect pentru atragerea antreprenorilor români din diaspora implementat de municipalitatea ieșeană

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/07/2017

Municipalitatea ieșeană va implementa un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă pentru atragerea antreprenorilor români din diaspora. În vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare, Primăria a semnat la sfârșitul anului trecut un acord cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe o perioadă de cinci ani. Asocierea a făcut obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local (cu numărul 378) care a fost adoptată în ședința legislativului din 29 noiembrie 2016. În virtutea acordului cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Municipiul Iași şi-a asumat asigurarea resursei umane și logisticii necesare în vederea accesării finanțării, iar asociația a pus la dispoziție documentația suport necesară pentru depunerea cererii de finanțare. Posibilitatea finanțării acestui proiect a apărut datorită faptului că Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, a deschis anul trecut apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, valoarea maximă a unui proiect fiind de 5 milioane de euro, iar valoarea maximă a subvențiilor acordate unui beneficiar de 50.000 de euro.

Odată ce proiectul intitulat „ReCONNECT DIASPORA – reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” a fost aprobat, Consiliul Local Iași va trebui, în următoarea ședință, să aprobe continuarea și cofinanțarea acestuia, în cuantum de circa 341.000 lei.

Prin implementarea proiectului „ReCONNECT DIASPORA – reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” se dorește ca 300 persoane să beneficiaze de cursuri de formare antreprenorială, înființarea a 30 de firme și subvenționarea acestora cu sume cuprinse între 33.000 și 40.000 euro, precum și crearea de minimum 60 de locuri de muncă.

Proiectul are în vedere activități care se vor desfășura în trei etape de implementare, astfel: Formare antreprenorială (minimum 300 de persoane), urmată de Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (minimum 30 de start-up-uri finanțate și 60 de noi locuri de muncă) şi de un Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru minimum 300 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii de Nord-Est; facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est; dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii de Nord-Est; dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea de Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate / consiliere / mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis; creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale și temele secundare ale programului; asigurarea sustenabilității prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și / sau autorităților publice locale pentru 12 luni de la finalizarea proiectului.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*