Proiect european pentru Colegiul Dimitrie Leonida

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/07/2015

Bugetul local va contribui cu suma de 31.806 lei la derularea proiectului european „Paşi în educaţia tuturor”, implementat de către Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iaşi. Proiectul îşi propune prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul a 390 de preşcolari, elevi cu risc de abandon şcolar, prin derularea de programe integrate de sprijin pentru aceştia. Grupul ţintă va fi format din persoane care au domiciul într-o zonă defavorizată din judeţele Galaţi, Brăila, Hunedoara şi Iaşi.

Colegiul Leonida 2

În zona Iaşului, 65 de elevi din cadrul Colegiului Dimitrie Leonida vor urma cursuri tip „Şcoală după şcoală”, pentru elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, iar 25 de elevi vor frecventa programul „A doua şansă”, rezervat persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala. De asemenea, vor fi oferite servicii de consiliere şi orientare şcolară pentru 90 de părinţi sau tutori ai elevilor care studiază la Colegiul Dimitrie Leonida. Dintre obiectivele proiectului se remarcă creşterea gradului de informare a opiniei publice cu privire la prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii, dezvoltarea de programe integrate pentru elevi şi stimularea participării acestora la activităţile proiectului prin acordarea de subvenţii lunare. Valoarea eligibilă a proiectului aferent Colegiului Dimitrie Leonida este de 1.590.346 de lei, acesta urmând a fi implementat până în 27 noiembrie 2015.

Comments

comments

Categoria: educatie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*