Proiect de modernizare a unităţilor de învăţământ

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/08/2016

În perioada următoare municipalitatea va moderniza peste 30 de unităţi de învăţământ din Iaşi. În acest sens, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din luna august va fi dezbătut un proiect de hotărâre vizând suplimentarea capitolului Învăţământ cu suma de 3.949.200 lei.

Cele mai mari sume vor fi alocate pentru dotarea cu calculatoare a noului corp de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” (525.000 lei), efectuarea de reparaţii capitale la căminul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” (487.000 lei) şi reparaţii capitale ale cantinei şi dotarea acesteia cu două maşini de gătit a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” (305.200 lei). De asemenea, va fi reabilitată instalaţia electrică de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (270.000 lei), vor fi continuate lucrările la un nou corp de clădire, plata unor taxe şi branşamente la sistemul de alimentare cu energie electrică şi dotarea cu un sistem de detecţie la incendiu la Liceul Teoretic „Miron Costin” (262.200 lei). Nu în ultimul rând, vor fi finanţate dotarea cu calculatoare, amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi şi reparaţii capitale ale faţadei la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” (255.000 lei), reparaţii capitale la grădiniţa cu program prelungit 11 (245.00 lei), reparaţii capitale ale faţadei şi acoperişului corpului C, reparaţii şi igienizare a cinci săli de clasă din corpul C, dotarea cu mobilier a corpului C şi amenajarea a două terenuri de sport la Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” (230.000 lei), precum şi reparaţii capitale la grădiniţa cu program prelungit nr. 20 (158.000 lei).

 

Finanţări pentru reabilitare

De asemenea, grădiniţele cu program prelungit 5, 22 şi 29, şcolile gimnaziale „Alexandru Vlahuţă”, „Alecu Russo”, „George Călinescu”, „Mihail Codreanu”, „Dimitrie A. Sturdza”, „Ion Creangă”, „Vasile Conta” şi „Carmen Sylva” (grădiniţa cu program prelungit 9 şi grădiniţa cu program normal 3) vor beneficia de alocări bugetare destinate modernizării. Lor li se adaugă şi alte unităţi importante de învăţământ din Iaşi, precum Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Liceului Teoretic „Waldorf”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” şi Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”.

Comments

comments

Categoria: educatie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*