Programul municipal de finanţare a proiectelor societăţii civile pentru anul 2011

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/07/2011

Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi.

Selecţia proiectelor ONG –urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local se va face de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (C.R.S.C.E.P.), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.R.S.C.E.P..

Programul de selecţie a proiectelor societăţii civile pentru anul 2011 se va desfăşura într-o singură etapă corespunzătoare unui termen limită de depunere a proiectelor de către solicitant, programat în data de 22 iulie.

Suma alocată în 2011 de la bugetul local, pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor societăţii civile este în valoare de 20.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG.

Domeniile prioritare de finanţare sunt: social, tineret, educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la bugetul local), sănătate.

La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun proiecte din domeniile prioritare de finanţare, cu impact la nivelul comunităţii locale.

Anunţul de participare a fost publicat de Municipiul Iaşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI – a, nr. 125/15.06.2011.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*