Programul de finanţare europeană COSME, un sprijin important pentru antreprenorii ieşeni

Publicat de Curierul de Iasi la data de 22/02/2018

Pornind de la credinţa că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, Uniunea Europeană ne propune programul COSME prin care Comisia Europeană finanţează direct acţiunile pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor.

În prezent este deschis apelul de proiecte pe tema “European Strategic Cluster Partnerships for smart specialization investments” ce are ca scop sprijinirea cooperării inter-regionale între clustere de afaceri cu un buget total de 2 800 000 EUR şi un buget maxim per proiect de 350 000 EUR. Valoarea finanţării direct de la Comisie este în cuantum de 75% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Obiectivele programului sunt facilitarea accesului la finanţare pentru IMM-uri, sprijinirea internaţionalizării şi a accesului pe piaţa comună a Uniunii cât şi pe pieţele din afara acesteia, crearea unui mediu favorabil competitivităţii şi promovarea culturii antreprenoriale.

În prezent, la nivelul Uniunii 7% dintre IMM-uri indică Accesul la finanţare ca fiind cea mai importantă problemă pe care o întâlnesc. La nivelul Uniunii, România ocupă locul 8 în topul ţărilor pentru care antreprenorii indică accesul la finanţare ca fiind principala problemă întâmpinată. În general, în anul 2017 IMM-urile au indicat ca cele mai importante trei provocări cu care se confruntă sunt: identificarea clienţilor, găsirea personalului cu experienţa potrivită pentru desfăşurarea activităţii economice şi competiţia.

În anul 2017, 53% dintre imm-urile din Uniunea Europeană îşi finanţau activitatea prin intermediul unui credit bancar, 15% prin intermediul fondurilor proprii şi doar 7% prin intermediul unor granturi contractate de la guvern sau de la comunitatea europeană.

Cum creditele bancare rămân principala sursă de finanţare externă pentru un IMM, prin intermediul programului COSME, Comisia Europeana vine în ajutorul celor ce contractează astfel de credite prin intermediul facilitării accesului la finanţare pentru IMM-uri aflate în diferite faze ale ciclului de viaţă: creare, expansiune sau transfer, cele două mecanisme propuse, menite să faciliteze împrumuturile şi investiţiile de capital sunt:

 • Mecanismul de garantare a împrumuturilor, prin care Comisia europeană se angajează să lucreze cu instituţiile financiare prin oferirea de garanţii şi contragaranţii instituţiilor financiare pentru îmbunătăţirea finanţărilor disponibile pentru IMM-uri.
 • Mecanismul de capitaluri proprii pentru creştere, va furniza capital de risc pentru fondurile de investiţii ce desfăşoară o investiţie în special în acele IMM-uri ce se află în faza de creştere şi extindere.

Gestionarea mecanismelor financiare a fost incredinţată Fondului European de Investiţii.

Garantarea împrumuturilor oferă un cadru prin care instituţiile financiare pot crea produse potrivite pentru acest grup ţintă al IMM-urilor, mai ales când această garantare se focusează pe acele împrumuturi cu un grad ridicat de risc. Aceste garanţii sunt oferite pentru orice tip de IMM care a contractat un împrumut mai mic sau egal cu 150.000 EUR. Pentru împrumuturile ce depăşesc acest plafon este necesară respectarea unor condiţii speciale stabilite de către Comisie.

Cum programele de finanţare ale Uniunii Europene nu presupun o finanţare directă, aceasta realizându-se prin autorităţile locale, regionale sau naţionale sau prin intermediul intermediarilor financiari precum bănci sau fonduri de Venture Capital. Comisia Europeană ne pune la dispoziţie portalul: “EU Access to Finance portal”, unde pot fi identificate sursele de finanţare.

Accesul la pieţe se realizează printr-o serie de acţiuni întreprinse de Uniune precum finanţarea prin COSME a Reţelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network), alcătuită din peste 600 de birouri în mai mult de 50 de ţări. Prin această reţea, IMM-urile au posibilitatea să descopere parteneri de afaceri, parteneri tehnologici şi să dobândească o mai bună înţelegere a legislaţiei UE. De asemenea, COSME finanţează şi instrumentele web concepute special pentru dezvoltarea întreprinderilor precum portalul “Europa Ta” pentru întreprinderi sau “Portalul pentru internaţionalizarea IMM-urilor”.

Foarte multe companii mici se chinuie să îşi internaţionalizeze afacerea chiar şi în condiţiile unui cadru de liber-schimb deschis. Astfel, doar 25% din IMM-urile din UE exportă fie şi o mică parte în afara Uniunii.

Informaţiile care să faciliteze accesul la pieţele Uniunii sunt disponibile prin intermediul următoarelor portaluri:

 • Enterprise European Network;
 • Internationalization of Clusters;
 • Your Europe Business Portal.

Pentru facilitarea internaţionalizării în afara Uniunii Europene, Comisia indică următoarele platforme:

 • SME’s Internationalization beyond the EU;
 • Studies on internationalization;
 • Support tools for internationalization;

Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru competitivitate se realizează prin reducerea sarcinilor administrative şi de reglementare ce nu îşi găsesc o justificare reală. Se va încerca măsurarea impactului dreptului Uniunii asupra IMM-urilor, urmată de elaborarea unui cadru reglementar inteligent bazat pe principiul “a gândi mai întâi la scară mică”. COSME va sprijini şi industriile competitive, cu un potenţial ridicat de piaţă prin ajutorarea IMM-urilor să îşi modifice planul de afaceri şi să adere la noi seturi de valori.

Avantajul acestui obiectiv al COSME este dat şi de finanţarea oferită pentru clustere de afaceri de nivel Mondial ce se dezvoltă în UE.

Încurajarea antreprenoriatului se realizează prin intermediul “planului de acţiune Antreprenoriat 2020” prin activităţi precum schimburi de mobilitate, cercetare, diseminarea celor mai bune practici şi proiecte pilot în domenii precum educaţia antreprenorială, sau activităţi de dezvoltare sau îndrumare a serviciilor de orientare şi asistenţă pentru noii şi potenţialii antreprenori. Un exemplu bun propus de acest program este un Erasmus pentru tineri antreprenori prin care un tânăr antreprenor poate să lucreze alături de un antreprenor cu experienţă dintr-o altă ţară membră UE.

Din perspectiva antreprenorului roman, în momentul în care ne gândim să contractăm o sursă de finanţare europeană, suntem interesaţi în primul rând de cheltuielile eligibile.

În acest sens, programul COSME prezintă ca fiind eligibile cheltuielile directe de personal, cheltuielile directe ale subcontractării, alte cheltuieli directe şi cheltuielile indirecte. Mai mult, pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă aceasta trebuie să respecte următorul set de criterii generale:

 • Costurile trebuie să fie efectuate de către beneficiari,
 • Trebuie să fie efectuate în perioada stabilită prin acordul de finanţare cu excepţia costurilor legate de scrierea şi depunerea proiectului,
 • Trebuie să fie incluse în bugetul proiectului, trebuie să fie realizate în relaţie cu acţiunile proiectului şi necesare pentru implementare,
 • Trebuie să fie măsurabile şi verificabile, mai exact înregistrate în contabilitatea beneficiarului în concordanţă cu reglementările contabile aplicabile în România.

COSME este aşadar o sursă de finanţare interesantă pentru IMM-urile şi antreprenorii din România, mai ales prin posibilităţile pe care le oferă pentru extinderea şi internaţionalizarea afacerilor, fiind un program uşor accesibil şi cu un nivel al birocraţiei sensibil redus, comparativ cu alte programe de finanţare similare.

Gabriel GRIGORESCU, Account Manager AVISSO

 

 

 

 

 

Comments

comments

Categoria: mediul de afaceri

Cuvinte cheie: , , ,Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*