Problema centralelor de termoficare, discutată la Bucureşti

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/09/2010

Primarul Gheorghe Nichita, viceprimarul Gabriel Grigore şi directorul CET Iaşi, Dorin Ivana se vor afla marţi la Bucureşti la întâlnirea grupului de lucru care va discuta planul integrat cu privire la energia termică la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Delegaţia ieşeană va prezenta puncte de vedere cu privire la strategia naţională de termoficare, printre principalele solicitări adresate Guvernului fiind constituirea la Iaşi a unei rezerve de stat de 200.000 t de cărbune de tip huilă energetică, crearea cadrului legal pentru procesarea de cărbune, plata în avans a subvenţiilor sau problematica  Parteneriatului Public Privat.

Propunerile municipalităţii ieşene

  1. 1. REZERVA DE STAT

1.1. Infiinţarea la laşi a unui depozit pentru stocarea de cărbune de tip huilă energetică, sub forma de rezervă de stat cu o cantitate minimă de 200.000 t si achiziţia centralizata de combustibil la nivel naţional pentru centralele in cogenerare  precum si înfiinţarea la nivelul Ministerului Economiei a unui departament care sa aibă atribuţii in aceasta direcţie (contractarea de combustibili de la producător )

1.2. Acordarea dreptului de folosire a rezervei de stat (păcură, cărbune) fără a pretinde de la operatorul prestator de servicii publice de interes general dobânzi, penalităţi, accize, TVA

1.3.Anularea datoriilor pentru păcura nerestituită din iarna 2008 / 2009

1.4.Prorogarea termenului de restituire, până în mai 2011, a cantităţilor împrumutate în iarna 2009 / 2010, cantităţi care au ca termen de restituire 30 octombrie 2010

2. PROCESAREA DE COMBUSTIBILI

Modificarea legii 13/2007 (Legea energiei) si a HG 540/2004 regulamentul privind acordarea licentelor pentru producerea de energie electrica si termica,  prin includerea unui capitol distinct privitor la procesarea combustibililor in contrapartidă cu energia electrică şi termică

3. SUBVENTII –  PLATI

3.1. Plata în avans a subvenţiilor pentru combustibil în conformitate cu OG 36/2006, subvenţie calculată la nivelul costurilor şi nu la nivelul tarifelor aprobate de autorităţile de reglementare precum si mentinerea acesteia in continuare pana la redresarea sistemelor de termoficare si in special acolo unde se implementeaza proiecte europene

3.2. Anularea penalităţilor calculate pentru neplata în termen a obligaţiilor la bugetul consolidat, obligaţii aferente salariilor

3.3. Anularea datoriilor la bugetul statului

4. PROBLEMATICA PPP – urilor

4.1. Lipsa unui cadru legislativ specific acestui tip de contracte.

Până la aprobarea proiectului de lege (Legea 184/10.08.2010), aflat în prezent la aprobare (Parlament, Preşedinţie), se solicită precizări de la autorităţile competente (Ministerul Finanţelor, ANRMAP) pentru continuarea procedurilor deja demarate pe baza prevederilor OUG nr. 34/2006 pentru realizarea de parteneriate public-private instituţionale.

4.2. Clarificarea posibilitatii atragerii unor parteneri privati pentru autoritatile locale care au atras fonduri europene pe POS MEDIU . Municipiul Iasi a cerut un punct de vedere pentru atragerea unui partener pentru modernizarea capacitatii de productie la CET I Iasi, modernizare necesara anularii pierderilor din producerea de energie electrica si termica.

5. CONTINUAREA FINANTARII MODERNIZARILOR PE RETELELE DE TERMOFICARE

6. ALTE PROPUNERI

6.1. Acordarea de garanţii ale statului pentru împrumuturi ale CET-urilor, pentru asigurarea sumelor necesare acoperirii datoriilor la furnizorii de combustibili. Accelerarea finanţării Programului “Termoficare 2009-2015”, pentru finalizarea retehnologizării CET-urilor.

6.2.Până la acordarea de către ANRE, în sem. II 2010 a bonusurilor pentru cogenerare, să se avizeze tarife acoperitoare pentru energia electrică produsă în cogenerare.

Comments

comments

Categoria: CET

Cuvinte cheie: , , ,Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*