Primăria va transmite acte și prin email

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/06/2017

Municipalitatea ieșeană face un pas important în procesul de modernizare a administrației publice locale. Reprezentanții Primăriei vor ține legătura mai rapid cu contribuabilii grație unui proiect de transmiterea de documente prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

„De la începutul anului Primăria a cheltuit aproape 350.000 de lei pe servicii de poștă, din care peste 286.000 lei pentru impuneri și somații. Prin intermediul unui centru de imprimare masivă vom putea trimite 35 de tipuri de acte administrative fiscale și procedurale care sunt valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local. În cazul comunicării prin email, actele vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și se realizează la adresa de e-mail indicată de contribuabil”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Tipurile de acte care vor putea fi trimise în acest mod sunt: titlu executoriu, somație, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, înștiințare de compensare, înștiințare de restituire, decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice, declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice, declarație fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale, decizie de restituire a sumelor de la bugetul local, decizie privind nemodificarea bazei de impunere, decizie de instituire a măsurilor asiguratorii, decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii, adresă de înființare a popririi, adresă de înființare a popririi asiguratorii, înștiințare privind înființarea popririi, proces-verbal de constatare a contravenției, notă de plată, extras de rol, aviz de inspecție fiscală, invitație, înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale, certificat de nomenclatură stradală și adresă, proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, proces-verbal de constatare și declarare a insolvabilității.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*