Primăria nu va majora taxele şi impozitele locale

Publicat de Curierul de Iasi la data de 29/11/2012

Pentru 2013, Primăria ieşeană va păstra taxele şi impozitele locale la acelaşi nivel ca în 2012. Motivaţiile care stau la bază ţin de influenţa negativă a crizei economice asupra capacităţii de plată a contribuabililor.

Modalităţile de plată

Proiectul statuează că principalele categorii de impozite şi taxe locale să aibă valori identice cu cele din 2012. Astfel, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

Impozitele si taxele raman la acelasi nivel

Impozitul se plăteşte anual, în două rate egale până la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%. Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege. Nivelul majorării de întârziere este de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. Conform proiectului de hotărâre iniţiat de Primărie, creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, până la limita maximă de 40 lei, se anulează, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Funcţionare oraşului

Bugetul municipiului Iaşi aferent anului 2012 s-a ridicat la 675 milioane lei, o mare parte din acesta fiind acoperit din fondurile nerambursabile de pe proiecte europene. Deşi în 2012 a avut un buget puternic afectat de lipsa alocărilor guvernamentale, Primăria a făcut eforturi pentru a acoperi principalele necesităţi ale oraşului, considerând prioritară funcţionarea acestuia prin acoperirea cheltuielilor cu salubritatea, iluminat public sau transport. Cea mai mare parte a investiţiilor au fost realizate din fondurile europene nerambursabile, fiind incluse şi o serie de investiţii din bugetul local al municipiului. Astfel, din bugetul de dezvoltare, fondurile proprii au reprezentat 18%, în sumă totală de 61 milioane lei, bani ce au fost alocaţi pentru diverse lucrări, precum finalizarea Pasajului de la Hala Centrală, reabilitarea şi modernizarea liniilor de tramvai, achiziţia unor mijloace de transport, amenajarea parcurilor de joacă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*