Primăria caută soluții pentru finanțarea sportului ieșean

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/03/2018

Municipalitatea ieșeană analizează posibilitatea finanțării sportului ieșean prin alte mijloace. Ca urmare a unui blocaj legislativ creat de Guvern și a cărui rezolvare stă în prezent exclusiv în sarcina Parlamentului, Primăria nu a mai putut susține financiar sportul de echipă.

Conform unui proiect de hotărâre, care va fi supus dezbaterii Consiliului Local de vineri, 30 martie, noua procedură de finanțare pentru proiecte sportive ar urma să fie realizată prin intermediul Legii 69/2000 a educației fizice și sportului. „Se impune adoptarea unei proceduri care să reglementeze finanțarea structurilor sportive locale, cu respectarea principiilor transparenței, egalității de șanse, eficienței și eficacității finanțărilor programelor sportive, și cu instituirea unui cadru legal privind stabilirea condițiilor, criteriilor, modalității și cuantumului pe fiecare categorie de cheltuieli, în mod direct prin hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Ce se va putea finanţa

Vor fi considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii: cheltuielile cu primele/bonusurile de performanță participanților la activitatea sportivă, cheltuieli cu remunerații pentru arbitraj, observatori, operatori video, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, cheltuieli cu indemnizațiile sportive și premii (se vor deconta prime pentru meciurile câștigate, prime care se acordă jucătorilor, antrenorilor și fizioterapeuților care au participat efectiv la desfășurarea meciurilor respective, în funcție de contribuția fiecăruia la rezultatul partidei; se vor deconta indemnizațiile sportive), prestări servicii (remunerații colaboratori externi care au implicare directă în proiectul finanțat, contractele de activitate sportivă), cheltuieli cu transportul intern și internațional al participanților și al persoanelor implicate în proiect, cheltuieli cu cazarea participanților și al persoanelor implicate în proiect, dovedindu-se cu documente justificative legătura acestora cu proiectul, cheltuieli cu masa participanților și a persoanelor implicate în proiect, precum și cheltuieli privind alimentația de efort (numai pentru personalul implicat în eveniment, dovedindu-se cu documente justificative legătura acestuia cu proiectul și numai pe perioada de derulare a proiectului),cheltuieli cu închirierea de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor, cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri, cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv și pentru achiziționarea de consumabile (papetărie, toner, cartuș imprimantă, markere etc.), cheltuieli medicale, pentru control antidoping și refacere după efort (justificate prin nota explicativă întocmită de antrenor și vizată de președintele clubului), taxe către federația sportivă de specialitate pentru înscriere în campionate, legitimare sportivi, alte cheltuieli necesare desfășurării activității sportive.

Modul de finanţare

Finanțarea se va acorda în tranșe, conform contractului de finanțare. Astfel, prefinanțarea de 30% se acordă sub formă de avans prin emiterea unei cereri de plată de către beneficiarul finanțării către Primăria Municipiului Iași. Următoarea tranșă de plată, de 65%, se acordă numai după ce au fost verificate în întregime documentele pe care beneficiarul finanțării nerambursabile le-a prezentat în cadrul decontului anterior pentru prefinanțare și a semnat Declarația privind cheltuirea în totalitate a prefinanțării, însoțite de raport tehnico – financiar intermediar și cererea de plată pentru tranșa următoare. Pentru justificarea ultimei tranșe de plată, de 5%, se vor prezenta documentele justificative, însoțite de declarația privind cheltuirea în totalitate a tranșei anterioare și raportul tehnico – financiar final, dosar de presă, materiale de promovare și alte documente relevante în cadrul proiectului. Tranșa finală se va cheltui în avans, iar Municipiul Iași o va deconta, conform prevederilor prezentei proceduri.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*