Prima şedinţă din 2011 a Consiliului Local

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/01/2011

Consilierii locali au început un nou an legislativ joi, 27 ianuarie. Prima şedinţă din acest an a consemnat şi noi modificări în componenţa membrilor. Prin demisia consilierului PDL Gabriel Grigore şi a consilierului PSD Ion Giurmă, Consiliul Local a primit doi noi membri:  Gabriel Harabagiu – PSD şi Vlad Poroch – PDL . Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 56 proiecte de hotărâre privind corecţii bugetare, reluarea unor investiţii pentru 2011 precum şi regulamente urbanistice pentru persoane fizice sau juridice.

Proiecte de Hotărâri:

1. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a  unor mandate de consilieri locali şi vacantarea acestora în cadrul  Consiliului Local al municipiului Iaşi;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier, al domnului Harabagiu Gabriel Vasile în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Vlad Poroch în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului precum şi pentru direcţiile subordonate Consiliului Local Iaşi pentru anul 2011;

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de proprietari” ;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local ca membru şi membru supleant în Consiliul de administraţie al Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii si Organigramei Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CL nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Consorţiului care va gestiona activitatea Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;

13. Proiectul de hotărâre privind  participarea şi cofinanţarea proiectului CENTRES (Strategii de dezvoltare a antreprenoriatului cultural) finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei ;

14. Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării modificării contractului pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia – Iaşi”;

15. Proiect de hotărâre privind participarea şi cofinanţarea proiectului European Cities for Volunteering în Sport;

16. Proiect de hotărâre privind confinanţarea proiectului „Activ-C –Angajarea constientă a tinerilor în viaţa comunităţii”, Colegiul Naţional Emil Racoviţă Iaşi;

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a personelor vârstnice care beneficiază de serviciile Căminului de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”;

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a personelor vârstnice care beneficiază de serviciile Caminului de Pensionari ”Sf.Cuv.Parascheva”;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 386/2010 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Iaşi a unor terenuri;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii temporar disponibile în cadrul unităţilor de învăţământ;

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe construite prin A.N.L, destinată închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială;

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 24,94 mp, situat în Iaşi Str. Golia nr. 7, precum şi concesionarea directă a acestui teren către ŞERBAN ION şi CONSTANŢA în vederea extinderii locuinţei;

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Iaşi, aleea Copou nr.6, precum şi concesionarea directă a acestui teren către FELEA VICTOR în vederea extinderii locuinţei;

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului in suprafata de 36 mp situat în Iaşi Str. Macazului nr. 15, bl.E precum şi concesionarea directă a acestui teren către POPA RODICA în vederea extinderii locuinţei ;

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă de 75 mp, situat în Iaşi Str. PALAT nr. 20-28, către SCAFARU CONSTANTIN în vederea extinderii spaţiului existent;

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafata de 34,50 mp situat în Iaşi, Str. Sf.  Petru Movilă nr. 66 către TUDOSE CONSTANŢA în vederea extinderii locuinţei;

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă de 13,54  mp, situat în Iaşi Str.Vasile Lupu nr. 86 bl. K1 către Asociaţia de Proprietari P.T. 20 Tătăraşi în vederea extinderii spaţiului existent;

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafata de 1415 mp situat în Iaşi str. Tudor Vladimirescu nr. 39-45 ;

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă de 4 mp situat în Iaşi, Str.Arapului, Bl. Tomiris, către ZOTA PETRU în vederea extinderii locuinţei;

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă de 64,46 mp situat in Iaşi str. Arcu nr. 3 Bl. 1, către S.C. GEMADA  SERV S.R.L.în vederea extinderii spaţiului existent;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii disponibile din administrarea Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicaţii Iaşi;

33. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu de 136 mp către Asociaţia Naţională pentru copiii şi adulţii cu autism din România –Filiala Iaşi;

35. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Iaşi aprobat prin H.C.L. nr. 54/2009 în sensul includerii terenului în suprafaţă de 2777 mp utilizat ca şi parcare situat în Iaşi, Str. Gării, nr. 15-17(în spatele blocului cu tronsoanele L1,L2,L8,L9) precum şi acordarea dreptului de acces la utilităţi (echipament tehnic) către S.C. RCS&RDS S.A pentru o suprafaţă de 10 mp din suprafaţa totală a parcării;

36. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Tehnice şi Investiţii a Pasarelei pietonale Gara Iaşi;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drum de acces de la CET Holboca până la drumul comunal Ţuţora, aferent proiectului Managementul Integrat al Deşeurilor în Iaşi;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „RK -Sectia Clinica de Neuromotorii” Spital Clinic de Recuperare Iasi Str.Pantelimon Halipa Nr.14 ;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „Modernizarea instalatiei electrice a „Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14 ;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „Modernizarea centralei termice si a instalatiilor de vehiculare a agentului termic de la sursa la consumator a „Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14;

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul „ Modernizarea ambulatorului integrat din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi ”;

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/ 2010 privind înfiinţarea S.C.ECOPIAŢA S.A ;

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Iaşi, STRADA GĂRII NR.22 întocmit in vederea extinderii spatiilor Medicarom Group pentru cabinete investigatii imagistice şi interventii chirurgicale pe teren proprietate privata persoană juridică ;

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Iaşi, ZONA BUCIUM, T150, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinte;

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ D.N.28,T190, întocmit in vederea construirii unui ansamblu de imobile cu destinatia complex servicii auto;

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Iaşi, STRADA PODISULUI NR.62 întocmit in vederea construirii unei locuinte;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ STRADA PODGORIILOR NR.2 întocmit în vederea construirii unei (intrare in legalitate);

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ ZONA BUCIUM, T150, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi şi construirii de locuinţe;

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ ZONA VITICULTORI, T64, parcela cu număr cadastral 8059/5/1/5 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, garaje şi imprejmuire teren;

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ STRADA METALURGIEI NR. 8 întocmit in vederea extinderii unor construcţii pentru amenajare birouri,show room;

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ ZONA BUCIUM, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi şi construirii unei locuinţe;

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ STRADA ROMANA NR.3 întocmit în vederea extinderii unei locuinţe;

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ STRADA MOARA DE VANT, întocmit pentru amenajare teren de sport;

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ ALEEA TUDOR NECULAI NR.92-98, întocmit in vederea construirii de locuinte colective;

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ FUNDAC SOCOLA NR.11B întocmit in vederea construirii unei locuinte;

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ STRADA TEODOR BURADA NR.12 întocmit pentru construire brutarie.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*