Prima reprezentanţă regională a Camerei Auditorilor Financiari din România este la Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 30/11/2010

La 26 noiembrie 2010, la Iaşi, a fost inaugurată prima reprezentanţă regională a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). Au participat la eveniment membrii Consiliului Camerei, auditori financiari din zona Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cuprinzând judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui şi oficialităţi locale: Cosmin Coman, din partea Primăriei Iaşi, Laura Niţă, reprezentantă a Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Iaţco şi Vasile Popa, directori ai Camerelor de Conturi din judeţele Iaşi şi, respectiv, Vaslui, Anton Doboş, director general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, Dan Trandafirescu, Secţia Iaşi a Gărzii financiare, Mihaela Crusitu, Lucian Nedelcu şi Oana Nechifor, reprezentanţi ai filialei CECCAR – Iaşi, Lala Popovici, de la Institutul European de Training, Neculai Viţelaru, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, preşedintele filialei Iaşi a CNIPMR. Mediul academic a fost reprezentat prin prof.univ.dr. Emil Horomnea, prof.univ.dr. Neculai Tabără, prof.univ.dr. Alexandru Ţugui, de la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi şi conf.univ.dr. Daniel Botez, de la Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău.

Ceremonia înfiinţării reprezentanţei a fost deschisă printr-o slujbă religioasă de sfinţire a instituţiei şi a fost urmată de tăierea panglicii inaugurale de către prof.univ.dr. Ion Mihăilescu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, şi Scarlat Orzescu, organizator local al evenimentului.

În discursul rostit cu această ocazie, prof.univ.dr Ion Mihăilescu, preşedintele CAFR, a spus:

„În conformitate cu prevederile reglementărilor legale în temeiul cărora funcţionează Camera Auditorilor Financiari din România, Conferinţa Naţională a Camerei din anul 2007 a aprobat organizarea de reprezentanţe la nivelul regiunilor de dezvoltare. Prin aceste reprezentanţe se va asigura creşterea operativităţii transmiterii hotărârilor CAFR, a diseminării şi monitorizării eficiente a punerii lor în practică, precum şi cunoaşterea în mai bune condiţii a activităţilor de audit financiar desfăşurate de membrii Camerei. De asemenea, în acest mod se facilitează o legătură operativă cu Camera, inclusiv privind obţinerea vizelor anuale şi a depunerii Rapoartelor de activitate, precum şi cu privire la actualizarea datelor cuprinse în Registrul public al auditorilor.”

În strânsă legătură cu semnificaţia acestui eveniment, preşedintele Ion Mihăilescu a salutat, în numele Consiliului Camerei, prezenţa a numeroase personalităţi, pe care o consideră ca o dovadă a recunoaşterii prestigiului şi importanţei auditorilor financiari în viaţa economică şi socială a zonei. Totodată, a adus calde mulţumiri celor care s-au ocupat de organizarea reprezentanţei zonale.

Au rostit alocuţiuni şi au transmis urări de succes noii reprezentanţe a CAFR – prof.univ.dr. Emil Horomnea, de la Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Cosmin Coman, din partea primarului municipiului Iaşi, Constantin Iaţco, directorul Camerei de Conturi Iaşi şi Neculai Viţelaru, din Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

În încheiere, organizatorul a mulţumit pentru cuvintele de apreciere şi a exprimat convingerea că, prin activitatea sa, reprezentanţa zonală va îndreptăţi aşteptările şi îşi va onora activităţile stabilite în sprijinul auditorilor financiari din zonă

În esenţă, activităţile principale care ar urma să fie desfăşurate de reprezentanţa regională, se structurează pe trei categorii:

  • activitatea de asigurare a serviciilor pentru membri: evidenţiere, informare, colectare a rapoartelor şi declaraţiilor specifice, asigurarea îndeplinirii obligaţiilor membrilor etc.
  • activitatea de admitere, pregătire continuă şi stagiari pentru zona de referinţă;
  • participarea, în cadrul echipelor de inspecţie ale Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională, la unele misiuni privind controlul de calitate a activităţii de audit financiar la persoane juridice şi fizice din zona de competenţă.

Activitatea reprezentanţei regionale a CAFR se va afla sub directa coordonare a conducerii executive a Camerei. În Registrul Public al Auditorilor în această zonă figurează 318 membri ai CAFR, din care 258 – activi.

Reprezentanţa Regională Iaşi a CAFR are sediul în str. Sfântul Lazăr nr. 64-66, etaj 4 (clădirea Gabriel Business Center), telefon/fax: 0232/264.455.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*