Prima competiţie sportivă internaţională a oraşelor înfrăţite cu Isfahan pentru persoanele cu dizabilităţi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/09/2011

“Sportul face parte din patrimonial oricărui bărbat şi al oricărei femei,

iar absenţa acestuia nu poate fi nicicând compensată”- Pierre de Coubertin

În perioada 06 – 13 septembrie 2011 s-a desfăşurat în oraşul Isfahan, Iran, Prima competiţie sportivă internaţională a oraşelor înfrăţite cu Isfahan dedicată persoanelor cu dizabilităţi organizată de Municipalitatea locală.

Invitaţia din partea Primăriei oraşului Isfahan are la bază relaţia de înfrăţire dintre cele două oraşe, protocolul fiind semnat, în acest sens, în 1999. În baza acestei relaţii au fost organizate schimburi de experienţă, cooperări  (schimburi de studenţi şi profesori) în domeniul universitar, s-au creat un centru cultural românesc la Isfahan şi un centru cultural iranian la Iaşi, s-au organizat manifestări culturale specifice şi s-a participat la Târguri de turism dedicate oraşelor înfrăţite cu Isfahan.

Competiţiile organizate în cadrul acestui eveniment sportiv au vizat stabilirea de relaţii amicale între naţiunile participante, dezvoltarea de relaţii de colaborare şi crearea unor punţi de legatură între persoanele cu interese comune aflate în oraşele cu care Isfahan este înfrăţit. Ţările care au participat la manifestare au fost: Rusia, România, Turcia, Iraq, Iran, Malaysia.

Delegaţia din Iaşi, susţinută de Municipalitatea Ieşeană prin Fundaţia Sportului Ieşean, a fost formată din patru persoane: Mărioara STĂNESCU şi Cătălina ROMAN – jucătoare de tenis de masă cu gradele 8 si respectiv 10 de dizabilitate, Florin COJOC – antrenor şi Delia BASTON – translator şi reprezentant din partea Primăriei Municipiului Iaşi şi a Fundaţiei Sportului Ieşean.

Premiile obţinute în urma acestei deplasări sunt: premiul III la open (Mărioara Stănescu), premiul II la echipe (Mărioara Stănescu şi Roman Cătălina) şi locul I la simplu (Mărioara Stănescu).

În cadrul Municipalităţii ieşene evenimentele pentru persoane cu dizabilităţi, în special cele sportive, se bucură de o atenţie sporită. Rezultatele obţinute în acest sens până în prezent, sunt remarcabile şi reprezintă o sursa de inspiraţie pentru reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale ieşene de profil. 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*