Preţul gigacaloriei pentru populaţie rămâne neschimbat

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/02/2015

În ședința Consiliului Local Municipal Iași de astăzi, 26 februarie 2015, pe lista de completări a ordinii de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de eligibilitate necesare în vederea accesării finanțării din Axa 3 POS Mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană”, în formă reviziuită.

Proiectul, care a fost adoptat cu larga majoritate a consilierilor prezenți, este necesar pentru a atrage fonduri europene nerambursabile din cele rămase disponibile pentru lucrări suplimentare care vor fi efectuate în sistemul centralizat de furnizare a agentului termic.

Consultantul Ministerului Mediului a revizuit Studiul de Fezabilitate inițial, următoarea etapă fiind semnarea de către Primăria Municipiului Iași (după aprobarea Hotărârii de Consiliu Local Municipal mai sus amintită) a unui act adițional la contractul de finanțare care vizează lucrări suplimentare în valoare de circa 10 milioane de euro de executat în cursul anului 2015. Dintre investițiile pentru modernizarea sistemului de producere și furnizare a agentului termic pe care municipalitatea dorește să le efectueze suplimentar amintim interconectarea magistralelor din zona centrală a orașului (circa 5 km de traseu de rețea primară), în așa fel încât instituțiile și persoanele juridice din zonă (inclusiv spitale, școli, instituții de cultură, lăcașuri de cult etc.) să poată fi alimentate din două magistrale de termoficare, nu doar de una (cum se întâmplă în prezent).

De asemenea, prin revizuirea Studiului de Fezabilitate se dorește și reabilitarea cazanului K2 de la CET Holboca, cu precizarea că aceste lucrări se adaugă celor în valoare de 3,5 milioane de lei care vor fi executate în această vară.

Pentru a demonstra necesitatea, dar și eligibilitatea modificării studiilor inițiale pentru atragerea de fonduri europene suplimentare și semnarea actului adițional, AM POS Mediu a solicitat studii şi documentaţii administrative, pur formale, necesare a fi depuse la dosar. În aceste studii este inclus, obligatoriu, şi un „Plan tarifar”, care cuprinde o proiecţie teoretică a evoluţiei preţului la energia termică pe un număr de ani. Acest Plan cuprinde pragul maxim de creştere a tarifului (exprimat în procente), calculat de experţii Comisiei Europene (pentru proiectele pe parte de termoficare centralizată este vorba de Banca Europeană de Investiţii, prin Jaspers). De subliniat că un astfel de Plan tarifar teoretic a existat încă de la semnarea contractului de finanţare, aprobarea lui astăzi de către plenul Consiliului Local Municipal fiind o formalitate administrativă, dar obligatorie atunci când se dorește atragerea de fonduri europene nerambursabile.

Ca o dovadă suplimentară a faptului că toate calculele sunt pur teoretice, materializate în scenarii matematice, este însuși dosarul depus de Dalkia la municipalitate în vederea ajustării tarifului la energia termică, dupa ce, în prealabil, au fost obținute avizele favorabile și obligatorii din partea ANRE și ANRSC. Deși în acest „Plan tarifar” pentru anul 2015 prognozele matematice efectuate de către specialiști arătau posibilitatea de creștere a tarifului la energia termică cu circa 14%, în acest moment ieșenii plătesc același preț al gigacaloriei, de 265 de lei.

În aceeași ordine de idei, odată cu finalizarea Proiectului „Copou” și cu creșterea eficienței funcționării centralei pe cărbune de la Holboca, va avea loc o scădere a tarifului cu circa 15%, element care nu se regăsește nicăieri în acea proiecție teoretică din „Planul tarifar”.

puncte termice (9)Trebuie menționat faptul că, spre deosebire de toate celelalte șase orașe beneficiare de finanțare europeană pentru sistemul de termoficare, contractul de delegare încheiat la Iași prevede în mod clar și dincolo de orice interpretare modul în care va evolua tariful la energia termică, cu următoarele precizări:
1.    Începând cu 12 noiembrie 2012 (activarea contractului de concesiune) și până în prezent nu a avut loc nicio ajustare de tarif. Este un caz unic în România: în niciun alt oraș nu a mai existat o păstrare a prețului energiei termice la același nivel timp din 2012 și până în prezent, în condițiile în care toate prețurile au crescut în această perioadă.
2.    Între 2012 și 2014, inflația a fost de 8,1%, deci toate materialele, serviciile, echipamentele etc. pentru producerea și furnizarea energiei termice au crescut ca preț cu 8,1%.
3.    În perioada noiembrie 2012 – decembrie 2014, prețul gazului natural a crescut cu circa 26% (tarif extracție, tarif transport și tarif distribuţie a gazului), iar în același interval acciza aplicată gazelor naturale a crescut cu peste 11%.

Cu toate că existau toate elementele legale, precum și temei financiar justificat, operatorul ar fi putut să solicite municipalității o ajustare a tarifului cu circa 25%. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar preţul a rămas neschimbat, deoarece schema de funcționare aleasă de operator, aprobată şi supervizată de Primăria Iaşi, a fost pentru a obține maxim de eficiență. La această strategie de menținere a tarifului au contribuit:
1.    lucrările de modernizare și reabilitare realizate atât de Dalkia (în valoare de peste 14 milioane de euro de la începutul contractului și până acum), cât și de Primărie prin proiectul european;
2.    prețul bun obținut la achiziția de cărbune încă din vară și livrarea acestuia la Holboca la jumătatea lunii octombrie pentru întreaga iarnă (pentru a evita costuri suplimentare cu degivrarea, concasarea etc.)
3.    stabilizarea și dezvoltarea portofoliului de clienți (inversarea tendinței de la debranșare la rebranșare, racordarea de clienți mari: hoteluri, instituții de învățământ, agenţi comerciali, locaşuri de cult etc.)

Prin urmare, în urma adoptării Hotărârii de Consiliu Local Municipiului de astăzi, se doreşte atragerea de noi fonduri europene nerambursabile pentru realizarea de investiţii suplimentare în sistemul centralizat de producere a agentului termic şi în niciun caz scumpirea gigacaloriei produsă şi furnizată către clienți.

Calculele matematice, prognozele, sunt elemente teoretice necesare pentru a demonstra eligibilitatea viitoarelor investiţii şi stabilitatea sistemului centralizat de încălzire. Aceste prognoze pot fi influenţate în sens pozitiv de elemente noi care pot apărea pe parcursul derulării investiţiei, aşa cum s-a întâmplat din 2012 şi până în prezent, când costul gigacaloriei, deşi teoretic trebuia să crească, a rămas, practic, acelaşi.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*