Precizări privind organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/07/2017

Având în vedere informațiile incomplete și trunchiate apărute în spațiul public cu privire la organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, Primăria Municipiului Iași face următoarele precizări:

 

  1. În conformitate cu Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, la art. 60, alin. (3), se stipulează, în clar, că pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

 

La art. 36, lit. b), Legea precizează: Consiliul Local Municipal aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

 

  1. Prin Hotărârea nr. 133/11 aprilie 2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Iaşi, Consiliul Local Municipal Iași a aprobat organigrama de specialitate a aparatului propriu, care a fost avizată de către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fonduri Europene – Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu Avizul nr. 21109/2017.

 

Prin Hotărârea nr. 126/30 aprilie 2014, Consiliul Local Municipal Iași a aprobat organigrama Direcției Creșe, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare. Direcția Creșe este instituție publică cu personalitate juridică și nu este inclusă în aparatul de specialitate al Primarului. Direcția Creșe are are cod unic de înregistrare și este ordonator terțiar de credite. Cu alte cuvinte, Direcția Creșe funcționează în conformitate cu Hotărârea amintită mai sus adoptată de către Consiliul Local Municipal și nu are legătură cu Hotărârea nr. 133/11 aprilie 2017.

 

  1. Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, la art. 27, educația antepreșcolară se organizează în creșe și, după caz, în grădinițe și în centre de zi și face parte din sistemul unităților de educație timpurie.

 

Conform legislației în vigoare, organigrama aparatului de specialitate al Primarului a fost încadrată în arhitectura celorlalte instituții și servicii publice de interes local doar printr-o reprezentare grafică a întregului sistem administrativ de interes local, în care sunt configurate unitățile de învățământ școlar și preșcolar în acord cu Legea educației, însă acestea nu sunt incluse in organigrama aparatului de specialitate al Primarului. De altfel, conform reprezentării grafice, Direcția Creșe se regăsește inclusă la secțiunea „Unități de Învățământ Școlar și Preșcolar”.

Comments

comments

Categoria: Special

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*