Precizări cu privire la activitatea de urbanism a Primăriei Municipiului Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/10/2017

Referitor la acuzațiile nefondate și mincinoase lansate cu privire la existența unor presupuse nereguli în activitatea de urbanism a Primăriei Municipiului Iași, conducerea municipalității face o serie de precizări în spiritul transparenței instituționale și necesare pentru corecta informare a opiniei publice.

Amplasamentul care face obiectul discuției, din zona Galata, T 45, a fost studiat prin trei documentații de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) după cum urmează:

– În anul 2004 suprafața de teren a fost introdusă în intravilan odată cu aprobarea PUZ Cartier rezidențial „Galata”, tarlalele 43, 44, 45, 51, 52, prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) 326 / 24.05.2004 cu următorii indicatori urbanistici: Procent de Utilizare a Terenului (POT) = 50%, Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) = 1.8 mp/adc, Înălțime maximă (H max) = 12 m, regim de înălțime: P+3, unitatea teritorială de referință CM1 – subzonă funcțiunilor mixte și locuințe.  La secțiunea utilizări admise din partea scrisă aferentă acestei documentații regăsim „locuințe cu partiu obișnuit – recomandabil la nivelurile superioare”.

– În anul 2014 aceeași zonă a fost reglementată odată cu aprobarea PUZ Zona Galata, T 45, întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidențial pe teren proprietate, prin HCL 26 / 28.01.2014 cu următorii indicatori urbanistici: POT = 35%, CUT = 1,05, H max = 10.00 m la coamă, regim de înălțime: S+P+1E+M.

–  În anul 2017, la inițiativa beneficiarului, s-a aprobat PUZ Zona Galata, T 45, în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate prin HCL 246 / 23.06.2017, cu următorii indicatori urbanistici: POT = 40%, CUT = 1,26 (1,05 plus 20%, în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului), H max = 12.00 m la cornișă. Avizul Arhitectului Șef care a stat la baza aprobării de către Consiliul Local Iași a acestei ultime documentații de urbanism precizează clar imposibilitatea majorării cu 20% a indicatorului CUT, anume că nu se admit supraetajări ulterioare.

Informarea publicului cu privire la proiectele HCL s-a făcut în baza Ordinului 2.701 / 30.12.2010 și a HCL 51 / 28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în Municipiul Iași. Ambele acte normative precizează (la art. 37 în cadrul ordinului 2.701 și la art. 35 în cazul HCL 51 / 28.02.2013) faptul că „informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare’’.

În cazul PUZ aprobat prin HCL 246 / 23.06.2017, propunerea beneficiarului a întrunit următorii parametri urbanistici: POT = 50%, CUT = 2.1, H max = 12 m, regim de înălțime: D+P+3E. În urma analizei documentației în Comisia de Urbanism a Consiliului Local Iași, documentația a fost avizată cu următorii parametri: POT = 40%, CUT = 1,26, H max = 12 m la cornișă, regim de înălțime = D+P+3E. Cu alte cuvinte, beneficiarul a solicitat revenirea la PUZ aprobat prin 326 / 24.05.2004, însă, în urma dezbaterii publice și a analizei făcute în Comisia de Urbanism, au fost aprobați indicatori urbanistici diminuați în mod semnificativ.

Modificarea unui PUZ aprobat se face conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al planului urbanistic zonal indicativ GM – 010 – 2000, prin respectarea aceleiași proceduri de elaborare – avizare – aprobare ca la PUZ inițial. Așadar, nu există o limitare legală cu privire la numărul de documentații PUZ care pot fi elaborate pentru același teren, singura constrângere fiind dată de Legea 350 / 2001 în ceea ce privește majorarea cu 20% o singură dată a indicatorului CUT stabilit de Planul Urbanistic General.

În planșa desenată cu reglementări urbanistice, așa cum este prezentată pentru informarea și consultarea publicului, proiectantul are obligația de a figura zona maximă edificabilă și de a prezenta sugestii / propuneri de mobilare urbanistică a acesteia (clădiri propuse). Altfel spus, planșa desenată prezentată public are un rol ilustrativ, obligatorie fiind respectarea parametrilor urbanistici

În cazul de față, între faza de informare a publicului și cea de aprobare a proiectului în Consiliul Local, zona edificabilă a terenului a rămas aceeași, dar indicatorii urbanistici au fost nu majorați, ci diminuați considerabil: de la POT = 50% și CUT= 2.1 la POT = 40% și CUT = 1.26. Confuzia poate apărea ca urmare a faptului că beneficiarul a propus inițial construirea a șase tronsoane de bloc, cu câte două scări, iar în urma dezbaterii publice acesta a optat pentru realizarea a 12 tronosane, care însă respectă aceiași indicatori urbanistici.

Referitor la aspectele semnalate cu privire la o așa-zisă nerespectare a Ordinului Ministerului Sănătății 119 / 2014 și a Normativului P118-99, documentația de urbanism a primit avizele favorabile atât din partea Direcției de Sănătate Publică Iași, cât și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași. În ceea ce privește numărul de locuri de parcare necesar, acesta va fi asigurat conform HCL 425 / 2007 și va face subiectul fazei de autorizare a construcțiilor viitoare.

Este demn de subliniat faptul că HCL 246 / 23.06.2017 a fost votată în unanimitate de toți cei 20 de consilieri locali prezenți la ședință, inclusiv de consilierii PNL. Mai mult, proiectul HCL a fost votat în unanimitate și în ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din 5.05.2017, adică inclusiv de cei doi membri PNL din această comisie.

 

Până în prezent nu a fost eliberată autorizația de construire pentru investiția în cauză.

„Acest «scandal» nefondat și gratuit arată încă o dată ipocrizia membrilor PNL Iași, care una discută și votează în comisiile și în plenul Consiliului Local, iar alta comentează în spațiul public. În plus, acuzațiile mincinoase aruncate în spațiul public arată că, la aproape un an și jumătate de la alegerile locale, consilierii locali PNL încă nu au înțeles ce competențe sunt presupuse de calitatea de ales local, după cum nici domnul Bodea nu pare să fi înțeles ce trebuie să facă în calitatea sa de parlamentar. În privința «profitului» invocat de domnul Bodea, acesta, dacă există, ține exclusiv de planul de investiții al beneficiarului, iar nu de legalitate și transparență. Oricum, domnul Bodea trebuie să fi învățat cum se face «profit» de la mentorul său politic, care s-a priceput de minune să «transforme» diverse bunuri în bani, iar banii în ani de pușcărie”, a declarat viceprimarul Gabriel Harabagiu.

Comments

comments

Categoria: urbanism

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*