Poliţia Locală face angajări pentru patrula călare

Publicat de Curierul de Iasi la data de 10/03/2017

Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante în cadrul Biroului Intervenţii – Compartiment Poliţia Locală Călare:
– politist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post
– politist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post
– politist local clasa III, grad profesional superior – 3 posturi.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba sportiva – 11.04.2017
– proba scrisă – 18.04.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 20.04.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
* fara vechime – pentru gradul de debutant;
* 5 ani – pentru gradul profesional principal;
* 9 ani – pentru gradul profesional superior.
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– permis conducere categoria B;
– apt psihologic port-armament .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 29.03.2017, orele 16.00.
Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 115).

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

– formularul de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copie după diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
– cazierul judiciar
– copie după permisul auto
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
– adeverinţă medicală care să ateste că este apt pentru a susţine proba sportivă
– aviz psihologic port-armament
– curriculum vitae.

Notă: Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

Comments

comments

Categoria: Politia Locala

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*