Planul de calitate a aerului, supus dezbaterii publice

Publicat de Curierul de Iasi la data de 08/09/2016

Deschis propunerilor cetăţenilor timp de 30 de zile, Planul de calitate a aerului în Municipiul Iaşi va presupune o serie de măsuri menite a îmbunătăţi mediul ambiant din oraş.

 

Printre măsurile pe care le presupune acest proiect se detaşează cele privind conştientizarea populaţiei asupra nivelului real al calităţii aerului, la implicaţiile asupra sănătăţii umane, prin organizarea de campanii care să pună în valoare rolul esenţial al cetăţenilor în gestionarea fenomenului de poluare la nivel urban. Astfel, la nivel de acţiune, se propune elaborarea unei reţele integrate de monitorizare a condiţiilor meteorologice la nivelul zonei metropolitane, dar şi alocarea unui număr verde sau crearea unei aplicaţii mobile la care se pot face sesizări privind nerespectarea regulilor de bune practici. Un al doilea segment de măsuri priveşte modernizarea transportului urban, atât a celui în comun, cât şi al instituţiilor, precum şi înlocuirea parcului de autovehicule personale cu emisii ridicate de noxe. De asemenea, se va avea în vedere reorganizarea circulaţiei la nivelul reţelei pentru descongestionarea traficului, dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă prin amenajarea variantelor de ocolire Nord, Nord – Vest şi Sud – Est.

 

Direcţii de acţiune

O altă categorie de măsuri priveşte gestionarea traficului, prin realizarea setului de obiective cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, extinderea liniei de tramvai în zona de vest a municipiului Iaşi, extinderea infrastructurii de tramvai în nordul cartierului Nicolina. În ceea ce priveşte măsurile asupra căilor de rulare şi a infrastructurii de transport, se propune realizarea unei legături între zona ERA – Centura uşoară Sud – DC 27, reabilitarea liniei de tramvai Iaşi – Dancu, modernizarea liniei de tramvai pe Bv. Ţuţora – porţiunea cuprinsă între Podu Roş şi Bv. Primăverii. Importante sunt şi măsurile ce vizează extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti în zona centrală a Iaşului, precum şi a accesului pietonal şi cu bicicleta către zona de agrement Ciric. În privinţa spaţiilor verzi, se pun în discuţie amenajarea şi reabilitarea mai multor parcuri din oraş, extinderea zonelor verzi. Pentru o mai bună adaptare a Planului de calitate a aerului la cerinţele concrete, cetăţenii pot prezenta propuneri la Primăria Municipiului Iaşi în termen de 30 de zile de la data afişării, în scris pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 sau pe e-mail la adresa uipm@primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: ecologie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*