Plan de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural al Iașului

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/09/2018

Vineri, 31 august, Consiliul Local al Municipiului Iași a fost convocat într-o ședință ordinară, printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi și votate numărându-se și aprobarea Planului local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în Municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și a portofoliul de proiecte aferent.

Documentul a fost realizat de către experții externi angajați în cadrul proiectului SHARE – INTERREG EUROPE, sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est. În cadrul proiectului au fost realizate șase planuri de acțiune privind promovarea, conservarea și protejarea patrimoniului cultural, câte un plan pentru fiecare municipiu reședință de județ din Regiunea Nord – Est.

În timpul elaborării acestui document, Primăria Municipiului Iași a recepționat și lansat în dezbatere publică Strategia de Turism a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași, act de importanță majoră (doar câteva orașe din țară dețin o strategie de turism). Aici viziunea de dezvoltare turistică a Iașului este următoarea: „Municipiul Iași – destinație turistică urbană de top a României, cu o identitate turistică clară fondată pe cultura creativă, inovatoare, cu o comunitate de actori bine sudată și care oferă o serie de experiențe turistice diferențiate, marcante”.

Potrivit autorilor acestui studiu, relevantă pentru Planul local de acțiune este referirea la identitatea cultural-istorică a orașului și la creativitate, ambele văzute ca piloni ai dezvoltării locale. „Cele mai multe acțiuni concrete cuprinse în plan vin să contribuie direct la valorificarea patrimoniului material și imaterial (consolidarea și introducerea în circuitul turistic a clădirilor de patrimoniu), precum și a moștenirii culturale a orașului (exemplu: organizarea de noi evenimente culturale de amploare), fiind astfel subsumate viziunii strategice de ansamblu a comunității”, se arată în conținutul referatului de specialitate al proiectului de hotărâre.

Printre soluțiile identificate în acest document ca urmare a implicării în proiectul SHARE se numără: implementarea unui program multianual de consolidare a clădirilor din centrul istoric aflate în proprietate privată; elaborarea strategiei de brand de oraș și implementarea unor măsuri de susținere și promovare eficientă a acestuia pe plan intern și extern; experiențe interactive și multi-senzoriale în muzee și case memoriale: realizarea de dotări interactive in muzee (colț pentru copii /lecții aplicative cu școlari), folosirea realității virtuale pentru reconstituirea unor perioade, clădiri, dotarea cu ghiduri audio în română, franceză, engleză, implementarea unui sistem de bilete virtuale (scanner de cod de pe telefon); extinderea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de semnalizare, informare, orientare turistică; crearea unei rețele unitare a mănăstirilor fortificate care să ofere experiențe complexe, adaptate unor categorii diverse de turiști, care să îmbine cultura cu recreerea și să implice în mod activ turiștii (plimbare, degustare de vin etc.); conceperea unei liste de mâncăruri și băuturi locale/ tradiționale care poate fi promovată în restaurante/ baruri/hoteluri din Iași și care să respecte rețete tradiționale.

Potrivit calendarului implementării acestui plan, după aprobarea documentului de către plenul Consiliului Local vor urma elaborarea / finalizarea / aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente acțiunilor individuale (identificare terenuri / clădiri, pregătire documente care să ateste regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de impact, planuri de afaceri, documentaţii urbanistice, etc.), atragerea surselor de finanţare pentru acțiunile individuale propuse (fonduri europene, parteneriate public-privat, credite, alte resurse financiare externe, fonduri de la bugetele de stat şi local, etc.); realizarea de acorduri de parteneriat între Primăria Municipiului Iași şi actorii relevanţi de la nivel local, judeţean, regional şi naţional pentru realizarea acțiunilor individuale.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*