Persoanele în dificultate au fir direct cu Primăria

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/06/2013

Ca în fiecare vară, în perioada în care sunt înregistrate temperaturi ridicate, Primăria Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, are grijă de persoane defavorizate, cu risc de îmbolnăvire.

Ajutoare de sezon

Astfel, Direcţia de Asistenţă Comunitară achiziţionează produsele necesare pentru suportarea temperaturilor extrem de ridicate: apă potabilă, fructe, sucuri. Cantităţile pentru fiecare persoană vulnerabilă vor fi stabilite în funcţie de propunerea direcţiei, prin dispoziţia primarului. Distribuirea către persoanele defavorizate are loc la domiciliul beneficiarului. În evidenţele DAC, în categoria persoanelor vulnerabile pe timp canicular, se află persoane vârstnice singure şi/sau nedeplasabile, persoanele cu dizabilităţi, bolnavii cronici sau cu boli incurabile, persoanele fără locuinţă.

În acelaşi timp, a fost deschisă o linie telefonică pentru preluarea, în regim de urgenţă, a sesizărilor venite de la populaţie. Numărul de telefon 0332.206.344 este disponibil în intervalul 9 – 15, zilnic, în perioada caniculară, cu avertizare de cod portocaliu şi roşu.

Totodată, tot pentru persoanele vulnerabile, DAC oferă sprijin în achiziţionarea alimentelor de bază pentru cei care doresc, în funcţie de solicitarea înregistrată prin linia telefonică de urgenţă, plata produselor fiind suportată de beneficiar.

Comments

comments

Categoria: asistenta sociala

1 Comentariu

  1. Conştientizând importanţa accesării fondurilor europene şi naţionale pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi dezvoltarea serviciilor oferite comunităţii, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi europeană. Printre proiectele aflate în implementarea instituţiei în calitate de solicitant amintim proiectul strategic „Împreună pentru un început sigur!” finanţat de către FSE prin POSDRU 2007-2013, având ca obiectiv general dezvoltarea unui model integrat de incluziune socială şi profesională a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi, grupul ţintă însumând 5000 beneficiari aparţinând acestor categorii vulnerabile. Un alt proiect aflat în derulare este „Centrul Social de Urgenţă” , aprobat spre finanţare în cadrul programului de interes naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”, având ca obiectiv general facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la serviciile sociale comunitare.
*