Până în 2013, CET 1 şi CET 2 vor fi retehnologizate în vederea reducerii emisiilor toxice

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/03/2011

Retehnologizarea CET 1 şi CET 2 reprezintă o prioritate pentru municipalitatea ieşeană. În acest sens, a fost elaborat un proiect privind reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Acest proiect se desfăşoară pe axa prioritară 3 POS Mediu şi se bazează pe un contract de finanţare în valoare de 253.279.177 lei, fără TVA. Perioada contractului de finanţare este cuprinsă între 17.03.2010 şi 31.12.2013. Proiectul este detaliat pe şapte componene, stabilindu-şi drept obiective generale încadrarea în normele europene privind emisia de gaze, creşterea randamentelor tehnice și economice a principalelor echipamente/ reducerea prețului de producţie a Gcal, păstrarea sau creşterea numărului de consumatori.

Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte şi abur

Componenta 1 (Retehnologizarea a trei cazane de apă fierbinte, CAF1, CAF3 şi CAF4 din CET1 Iaşi) asigură retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF1 de 100 Gcal/h cu adaptarea pentru o sarcină de 50 Gcal/h ( 58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea CAF cuprinde următoarele intervenţii: instalarea unor arzătoare de gaze naturale şi păcură cu NOx redus, reparaţia capitală a părţii sub presiune, cu adaptarea pentru o sarcină mai redusă, înlocuirea automatizării cazanului, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi). Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte CAF3 şi CAF4 de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale, păcurii şi CLU cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea CAF cuprinde următoarele intervenţii: instalarea unor arzătoare de gaze naturale şi păcură/CLU cu NOx redus, reparaţia capitală a părţii sub presiune, înlocuirea automatizării cazanului, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi). Componenta 2 (Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 Iaşi) constă în retehnologizarea cazanului de abur CAE 2 pe huilă de 420 t/h, 140 bar, 540 o C care aparţine de IMA 4, pentru arderea cu NOx redus. Rethnologizarea cazanului include următoarele intervenţii: realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior (Over Air Ports) pentru reducerea emisiei de Nox, realizarea unui sistem de injecţie uree la fine focar (SNCR) pentru reducerea emisiei de Nox, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi)

Instalaţii de desulfurare şi colectare uscată a cenuşii

Componenta 3 (Montarea unei instalaţii de desulfurare (DESOX) in CET2 Iaşi) înseamnă realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de abur retehnologizat (IMA4) pentru încadrarea emisiilor de bioxid de sulf ( SO2) în limitele prevăzute de autorizaţia integrată de mediu, iar Componenta 4 (Instalaţie de colectare uscată a cenuşii în CET2 Iaşi) presupune realizarea unui sistem de colectare uscată a cenuşii de la electrofiltrele cazanului nr.2, cu o capcitate totală de 6 t/h în vederea colectării sub formă uscată a cenuşii provenite de la cazanul de abur nr. 2 (CAE2), în vederea întrebuinţării în alte sectoare (de exemplu sectorul construcţiilor). Aceasta va permite oprirea procesului actual de depozitare umedă a cenuşii şi zgurii precum şi închiderea depozitului de cenuşă si zgură după termenul de conformare.

Retehnologizarea pompelor de transport şi a magistralei 2

Componenta 5 (Retehnologizarea pompelor de transport din CET1 Iaşi şi CET2 Iaşi) presupune modernizarea staţiei de pompe de transport agent termoficare prin instalarea unor pompe şi/sau motoare noi pentru unele pompe şi instalarea unor convertizoare de frecvenţă. Componenta 6 (Retehnologizarea magistralei 2 a reţelei de transport) constă în retehnologizarea a 5,25 km de reţea de transport din cadrul magistralei M2, prin înlocuirea conductei existente cu conducta preizolată, în vederea reducerii pierderilor de căldură, în timp ce Componenta 7 (Asistenţa tehnică, conştientizare publică şi supervizare) prevede că proiectul va sprijini Beneficiarul în domeniile conştientizare publică, asistenţă tehnică pentru managementul implementarii proiectului, precum şi asistenţă în supervizarea contractelor de achiziţii.

Tabel: Indicatori de performanţă

Tabel: Costurile investiţiilor (preţuri curente)


Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*