Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal din 29 septembrie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 27/09/2010

Consilierii locali municipali se vor întâlni, în şedinţă ordinară, miercuri, 29 septembrie 2010, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei. Ordinea de zi cuprinde 51 de proiecte de hotărâre. Varianta finală a Ordinii de Zi de găseşte şi pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi www.primaria-iasi.ro, la secţiunea ”Consiliu Local”.

Proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. pentru perioada 01.09.2010—31.12.2010;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ECOPIAŢA S.A. pentru perioada 01.09.2010–31.12.2010;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului contractului de închiriere nr. 733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi Str.Elena Doamna nr. 37;

7. Proiect de hotărâre privind cofinantaţea Proiectului training orientat spre practică prin firmă simulată / de exerciţiu (TOP FSE)-partener Colegiul National Emil Racoviţa Iaşi;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Iaşi, nr. 23092/29.03.2005 Sectorul I încheiat cu S.C.Luxten Lighting Co.S.A.;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional pentru suplimentarea valorii contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Iaşi nr.23092/29.03.2005;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 3677 mp a suprafeţei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017.553.04.01.01.01.02.06, ajungându-se în final la suprafaţa ocupată de 14.997 mp ;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în data de 16.09.2010, între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria Municipiului Iaşi necesar proiectului „ Construirea de locuinţe prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ” ;

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii de locuinţe temporare de necesitate în Municipiul Iaşi;

14. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi a  terenului în suprafaţă de 4250 mp situat în Str. Bradului, în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi  a următoarelor terenuri: parcarea situată la intersecţia dintre Str. C.Negri şi Str.Armeană, în suprafaţă de 670 mp, parcarea situată în spatele blocului A. Panu cu intrare dinspre Str. Bărboi, în suprafaţă de 3143 mp, aleea acces către Piaţeta de la hală centrală dinspre Rond Tg. Cucu, în suprafaţă  489 mp compusă din 2 parcele de 314 mp şi respectiv 175 mp;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „ Monument comemorativ Cezar Ivanescu”;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc Q 2 str. Ciurchi nr. 121 C;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc I 6 str. Vasile Alecsandri nr.15;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc F sc. C ,D , F,  B-dul Socola nr . 2”;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc H 1 B-dul Socola nr . 2A”;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc A 3 , B-dul Carol nr. I ;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc U 2 str. A, C Aleea Sucidava nr. 2 ;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc Guliver str. Ştefan cel Mare si Sfânt  nr.4;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc Piaţa Unirii nr.3;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. CUPIDON nr. 5 întocmit in vederea etajarii unei locuinţe existente pe teren proprietate privată persoane fizice;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Zona BUCIUM T 176, n.c.  12734/4 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. CIURCHI nr. 30 si Str. CIURCHI nr. 15 întocmit în vederea modificării Planului Urbanistic de Detaliu aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2006, schimbare de destinaţie din pensiune studenţească în hotel şi amenajare parcare pe teren proprietate privată persoană juridică;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi , Zona BUCIUM T 169, întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privată persoane fizice;

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şos. IAŞI-TOMEŞTI  T 127 întocmit in vederea construirii de hale industriale pe teren proprietate privată persoană juridică;

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. HANCIUC nr. 36 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privata persoana fizică;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan  Iaşi, Zona TOMEŞTI T 127 P1( 4601/10/1) şi P1 (4601/10/2) întocmit in vederea construirii unei locuinte si anexa gospodăreasca pe teren aflat în proprietate privată ;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. OCTAV MAIER nr. 16,17 întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de spaţiu comercial şi locuinţe pe teren proprietate privată persoană juridică;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Stradela IARMAROC nr. 7 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren proprietate privată persoane fizice;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi , Şos NICOLINA nr. 177 întocmit în vederea construirii unei locuinţe cu spaţiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizice;

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. MOŞU nr 4 întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinatia de spaţiu comercial, sală de sport şi locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. BELVEDERE nr 18 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică ;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. BUCIUM nr 26 întocmit în vederea construirii unui centru comercial, show-room, depozit de materiale de construcţii pe teren concesionat;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şos. IAŞI-TOMEŞTI T 127, P1(4645/1) întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri spaţii de productie, expunere şi depozitare pe teren proprietate privată persoană fizică;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. CIRIC nr 57 întocmit în vederea construirii unei locuinţe cu spaţiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizice;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. ARAPULUI nr 128 A întocmit în vederea modificării Autorizaţiei de construire nr. 88/2010 – supraetajare, schimbare de destinatie din birouri si spaţii de producţie în spaţii de locuit, pe teren proprietate privată persoană juridică;

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona BUCIUM, T 152 parcela 1(6239/1/2/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Str. FLORILOR nr . 8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Bld.PRIMĂVERII nr. 2 întocmit în vederea construirii unui complex multifuncţional pe teren proprietate privată persoană juridică;

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona GALATA T 46 n.c.14024 si 14025 întocmit în vederea construrii unui ansamblu rezidenţial cu locuinţe, servicii şi dotări aferente, utilităţi, circulaţii şi amenajări peisagistice pe teren proprietate privată, persoane juridice;

45. Proiect de hotarare privind scoaterea unui imobil din domeniul public al unitaţii administrativ teritoriale în vederea predării acestuia noului proprietar;

46. Proiect de hotarare privind organizarea Sarbatorilor Iaşului 2010;

47. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetăţean de onoare a Municipiului Iaşi a doamnei Margareta Perevozniuc, maestru internaţional al sportului;

48. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetăţean de onoare a Municipiului Iaşi a domnului profesor universitar dr. Mircea Rusu ;

49. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie din cadrul spitalelor publice ;

50. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 77/2010 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar;

51. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţe;

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*