Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal din 23 august

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/08/2010

Consilierii locali municipali se vor întâlni, în şedinţă ordinară, luni, 23 august 2010, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei. Ordinea de zi cuprinde 24 de proiecte de hotărâre. Varianta finală a Ordinii de Zi de găseşte şi pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi www.primaria-iasi.ro, la secţiunea ”Consiliu Local”.

Proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale “EcoPiaţa” S.A. în forma autentificată, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului şi a Actului Adiţional nr. 1;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Servicii Publice Iaşi” S.A. în formă autentificată, întregistrat la Oficiul Registrului Comerţului şi a Actului Adiţional nr. 1;

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a bunurilor proprietatea Municipiului Iaşi, cuprinse în anexa 1 şi atribuirea acestora în folosinţă gratuită către Societatea Comercială ”Servicii Publice Iaşi” S.A.

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr. 92/ 2005 – privind trecerea în administrarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale, a acumulărilor Ciric I şi Ciric II;

7. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2010;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice la Societatea Comercială „ EcoPiaţa” S.A;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice la Societatea Comercială „Servicii Publice Locale” S.A;

10. Proiect de hotărâre privind revocarea  Planului Urbanistic Zonal  Iaşi, blvd. C. A. Rosetti nr. 18, întocmit în vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, blvd. C. A. Rosetti nr. 11-15, întocmit în vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Iaşi;

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 80, întocmit în vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  Iaşi, blvd. C. A. Rosetti nr. 18, întocmit în vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe teren ce aparţine domeniului public al judeţului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, blvd. C. A. Rosetti nr. 11-15, întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe teren ce aparţine domeniului public al judeţului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Iaşi;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 80, întocmit în vederea construirii unui centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie din judeţul Iaşi, pe teren ce aparţine  domeniului public al judeţului Iaşi, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Iaşi;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona Bucium, T 135, P5/9 (4766/9/9) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1, Anexa 1, pct. I şi IV şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr. 470/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1, Anexa 1, pct. I şi IV din Hotărârea Consilliului Local Municipal Iaşi nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care fac venit al bugetului local pentru anul 2011;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud – Municipiul Iaşi”;

20. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuiri de denumiri de artere în zonele Bucium şi Viticultori;

21. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuiri de denumiri de artere în zona Tomeşti;

22. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuiri de denumiri de artere în zona în zona Şes Bahlui;

23. Proiect de hotărâre privind propunerea de delimitare şi modificare denumiri artere în Campus “Tudor Vladimirescu”;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru proiectul “Regenerare urbană Cuza Vodă – Tg. Cucu – Baş Ceauş”.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*