Obiective de investiții importante, autorizate pentru construire

Publicat de Curierul de Iasi la data de 10/05/2019

Primăria Municipiului Iași a emis în luna aprilie mai multe autorizații de construire și certificate de urbanism necesare, printre altele, demarării unor investiții care privesc modernizarea de străzi și locuri de joacă pentru copii, extinderi ale rețelelor de utilități și amenajarea unor terenuri de sport la unitățile de învățământ.

Astfel, au fost autorizate lucrările de modernizare a următoarelor artere de circulație: aleea Tudor Neculai, șoseaua Tudor Neculai și șoseaua Iași – Voinești (până la limita UAT Iași – D.J. 248A, strada Semănătorului, strada și aleea Strugurilor.

Autorizații de construire au fost eliberate și pentru programul municipal de modernizare a locurilor de joacă pentru copii. Amplasamentele vizate sunt următoarele: bd. T. Vladimirescu, str. Străpungere Silvestru, șos. Moara de Foc, esplanada Oancea și str. Argeș.

Alte obiective de investiții care au primit autorizații de construre sunt „Reabilitarea, restaurarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial” din cimirul Eternitate, „Reabilitare și modernizare policlinica de stomatologie infantilă” (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași), „Continuare lucrări – Reparații capitale, refuncționalizare și modernizare cămin studențesc T6” (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași), „Extindere rețele termice în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași – zona Bucium” din rețea existentă, aparținând domeniului public al Municipiului Iași și amplasare de rețea nouă(rețea termică primară = 3.012 ml., rețea secundară = 4.236 ml., module termice = 15 buc. și stație pompare = 1 buc.) în ampriza str. Trei Fântâni, str. Vișan și șos. Bucium.

Certificate de urbanism

În altă ordine de idei, Primăria Municipiului Iași a emis certificate de urbanism pentru amenajarea unor terenuri de sport prin montarea de gazon sintetic și împrejmuire în cadrul unităților de învățământ: Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”, Școala Gimnazială  „B. P. Hașdeu” – corpurile A și D, Colegiul Național, Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă”, Liceul Economic de Turism, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”.

Certificate de urbanism au fost emise și pentru continuarea programului municipal de modernizare a locurilor de joacă pentru copii din aleea Decebal nr. 10 (Creșa nr. 6), bd. Dacia nr. 40 (bloc ANL), șos. Nicolina nr. 46 (Grădinița PP 1), str. Lascăr Catargi (Grădinița PN 20), str. Păcurari nr. 114, stradela Al. O. Teodoreanu și aleea Nicolina, nr. 9 (Grădinița PP 12).

Alte proiecte publice care au primit certificate de urbanism se referă la modernizarea rețelelor de utilități. Unul dintre obiectivele de investiții este „Reabilitare rețele termice, sistem termoficare în Municipiul Iași, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – etapa a III-a” (pentru studiul de fezabilitate) pe bd Socola, str. Bularga, str. Pantelimon Halipa, bd. Tudor Vladimirescu, str. Toma Cozma, bd. Carol I, str. Gen. M. Berthelot, str. N. Gane, str. Logofăt Tăutu, șos. Păcurari, str. și std. Canta, str. Brateș, str. Ciurchi, str. V. Lupu, bd. Independenței și Metalurgiei, str. Universității, aleea și str. V. Alecsandri, str. și pasaj Cuza Vodă, str. I. C. Brătianu.

Pe de altă parte, ApaVital SA pregătește implementarea proiectului „Înlocuire rețele de distribușie și refacere branșamente în municipiul Iași”, pe următoarele străzi: aleea Copou (tronson cuprins între intersecțiile cu străzile b-dul Carol I și str. Titu Maiorescu), str. Titu Maiorescu (tronson cuprins între aleea Copou și str. Văscăuțeanu), str. Văscăuțeanu (tronson cuprins între str. Titu Maiorescu și str. Victor Babeș), dar și pe aleile carosabile / pietonale aferente arealului.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*