Municipiul Iaşi se va înfrăţi cu oraşul Ungheni

Publicat de Curierul de Iasi la data de 30/09/2016

Oraşele Iaşi şi Ungheni vor semna un acord de înfrăţire. Cele două autorităţi îşi propun să realizeze schimburi de experienţă la nivelul serviciilor, departamentelor şi instituţiilor specializate, precum şi să încurajeze relaţiile de cooperare între persoanele fizice şi juridice şi între asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale din cele două oraşe.

Ambele părţi vor să deruleze proiecte comune pentru îmbunătăţirea procesului educaţional şi colaborarea între şcoli, grădiniţe, facilitând schimbul de copii, elevi şi cadre didactice, precum şi contactele cu mediul academic din laşi. De asemenea, vor susţine consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente şi manifestări comune, intensificarea schimburilor între artişti, oameni de cultură, instituţii şi comunităţi culturale, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale de profil, colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în laşi sau Ungheni şi colaborarea în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătăţii şi a clinicilor (transferul de cunoştinţe şi de bune practici în domeniul cercetării şi dezvoltării serviciilor şi tehnologiilor moderne). „Cele două oraşe se vor informa reciproc în privinţa oportunităţilor de promovare existente pe plan local sau internaţional, cum ar fi expoziţii, târguri, saloane, vor derula proiecte comune în acest domeniu şi vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării şi intervenţiei pentru protecţia mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre şi intervenţia în situaţii de urgenţă în vederea prevenirii şi combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităţilor lor. O atenţie specială va fi acordată schimburilor de experienţă care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energia şi eficienţa energetică. Părţile vor promova comunicarea şi cooperarea între comunităţile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experienţă, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile industriilor creative, IT şi alte domenii cu potenţial ridicat de cooperare şi încurajarea inestiţiilor străine”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de consilierii locali în şedinţa din 29 septembrie 2016.

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*