Municipalitatea va opera mai multe modificări în privința impozitelor și taxelor locale

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/03/2018

Impozitele și taxele locale pe 2019 vor fi modificate față de cele curente. Un proiect de hotărâre de Consiliu Local în acest sens a fost publicat pe site-ul Primăriei, www.primaria-iasi.ro,  și, după perioada de consultare publică, va fi supus aprobării deliberativului. Documentul prevede cinci modificări ale taxelor și impozitelor locale, după cum urmează:

 

  1. Indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care au la bază o anumită sumă în lei se va face ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Rata inflației avută în vedere este de 1,3 %, conform adresei Institutului Național de Statistică publicată pe site-ul MDRAP și, prin urmare, indexarea propusă este cu 1,3% a impozitelor și taxelor locale.

Nivelurile impozitelor și taxelor indexate se rotunjesc în minus în sensul că fracțiunile sub 0,5 lei se neglijează, cât și în plus pentru ceea ce depășește 0,5 lei întregindu-se la 1 leu prin adaos, așa cum este prevăzut la pct. 11, lit. n) / Titlul IX / Anexa din H.G. nr. 1 / 2016 (partea a-II-a) privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015, potrivit căruia „rotunjire – operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari”.

Nu sunt supuse indexării cu rata inflației nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone / combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere). Acestea au fost actualizate prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal și au fost însușite prin H.C.L. nr. 526 / 2017.

 

  1. Nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 nu se majorează față de nivelurile prevăzute în Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Majorarea se realizează la inițiativa autorității executive prin cote adiționale care nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite prin lege și se aprobă de autoritatea deliberativă.

În ceea ce privește impozitul și taxa pe teren intravilan, categoria curți construcții, se propun niveluri diferențiate al impozitului / taxei / hectar pentru persoane fizice și persoane juridice. Nivelurile propuse se situează în interiorul marjelor stabilite prin Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal și indexate conform art. 491 din aceeași lege.

Pentru persoanele fizice aceste niveluri, diferențiate pe zone de impozitare, se situează la aproximativ jumătate din cele propuse pentru persoanele juridice. Nivelurile minime indexate (acolo unde există marje) sau nivelurile stabilite prin lege și indexate reprezintă niveluri minime obligatorii ale taxelor și impozitelor sau sumelor stabilite de legiuitor și care stau la baza calculării acestor prelevări către buget.

Marea majoritate a taxelor și impozitelor locale, în principal cele care dețin ponderea valorică în veniturile din impozite și taxe locale, sunt propuse la nivelurile minime din lege (de exemplu: impozitul pe clădiri persoane fizice, parte din impozitul pe clădiri persoane juridice, impozitul asupra mijloacelor de transport etc.).

III. Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1 din Hotărarea de aprobare a impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019. Terenurile care îndeplinesc condițiile de majorare se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza documentației întocmite de Registrul Agricol.

Hotărârea are caracter individual și cuprinde materia impozabilă și datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, conform pct. XI, Anexa nr. 1 din Hotărârea de aprobare a impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019. Organul fiscal local operează majorarea în evidențele fiscale, emite și comunică actul administrativ fiscal în baza Hotărârii de Consiliu Local.

 

  1. Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majorează astfel:

– cu 300%, pentru punctajul final între 30,00 și 59,99;

– cu 400%, pentru punctajul final între 60,00 și 79,99;

– cu 500%, pentru punctajul final între 80,00 și 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 / Hotărârea de aprobare a impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, care conține și criteriile de încadrare a clădirii în categoria clădirilor neîngrijite.

 

  1. Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, altele decât cele agricole, situate în intravilan, se majorează astfel:

– cu 250%, pentru punctajul final de 50,00;

– cu 500%, pentru punctajul final de 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din Hotărârea de aprobare a impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, care conține și criteriile de încadrare a terenului în categoria terenurilor neîngrijite.

Clădirile și terenurile neîngrijite se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza documentației întocmite de persoanele împuternicite prin dispoziția primarului Municipiului Iași.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*