Municipalitatea preia două spitale din Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/07/2010

Conform unui act normativ adoptat de Guvern, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi vor trece în subordinea municipalităţii ieşene. Înainte de a le prelua, Primăria Municipiului Iaşi a efectuat câte un audit financiar la fiecare spital în parte. Concluzia: ambele spitale au datorii de milioane faţă de furnizorii de  bunuri şi servicii la luna iunie, respectiv „contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu CAS Iaşi nu prevede sume pentru lunile octombrie şi noiembrie 2010”. Municipalitatea ieşeană a considerat că protocolul de predare/primire a celor două spitale să prevadă unele elemente care să garanteze funcţionarea acestor unităţi.

În urma Ordonanţei de Urgenţă nr. 48/2010, Guvernul României a hotărât trecerea spitalelor din Iaşi sub coordonarea autorităţilor adminstraţiei publice locale. Este vorba despre opt spitale care funcţionează în judeţul Iaşi: şase vor trece în subordinea Consiliului Judeţean şi două în subordinea Primăriei Municipiului Iaşi.

În cazul municipalităţii ieşene, este vorba despre Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” şi despre Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi.

Conform Ordonanţei amintite mai sus, termenul de predare a spitalelor către autorităţile administraţiei publice locale a fost de 1 iulie. În cazul municipalităţii ieşene, pentru cele două spitale, plenul Consiliului Local Municipal a votat, în şedinţa din 5 iulie, două hotărâri prin care se decidea, pe baza unui protocol, preluarea de competenţe şi atribuţii de către municipalitate ale celor spitale.

Termen limită pentru preluarea celor două spitale

Dezbaterile pe marginea deciziei Guvernului, în speţă a Ministerului Sănătăţii, de a preda spitalele autorităţilor administraţiei locale au fost ample. S-a discutat, la nivelul Asociaţiei Municipiilor din România (unde primarul Gheorghe Nichita ocupă funcţia de vicepreşedinte), oportunitatea trecerii unităţilor medicale în subordinea municipalităţilor în această perioadă dificilă din punct de vedere economic. „Am discutat mult cu colegii mei primari de oraşe importante din ţară pe marginea acestei decizii guvernamentale. Într-un fel, primarii au fost puşi în faţa faptului împlinit: subit li s-a impus un termen pentru preluarea spitalelor, în condiţiile în care nu am avut la dispoziţie o perioadă de timp necesară efectuării unui audit financiar la aceste unităţi spitaliceşti. Mai mult decât atât, municipalităţile au deja bugetele afectate de criză, mai ales în condiţiile în care aceste bugete au fost aprobate la începutul anului. Şi nu e doar cazul primăriilor, credem că aceste probleme se vor regăsi şi la consiliile judeţene. Graba Guvernului de a preda, sub masca descentralizării, spitalele către primării ni s-a părut suspectă, mai ales că această predare trebuie efectuată într-un timp scurt”, a declarat primarul Gheorghe Nichita imediat după publicarea Ordonanţei în Monitorul Oficial.

Imediat după anunţarea deciziei Guvernului, primarul Nichita a anunţat, ca şi alţi edili din ţară, că va demara în un control financiar la spitalele care urmează a fi preluate de municipalitate. „Dacă instituţiile publice de la care preluăm cele două spitale nu colaborează şi nu vom identifica cele mai bune soluţii pentru ca această predare să fie în beneficiul comunităţii locale, voi fi nevoit să nu semnez protocolul de primire. Fără garanţii din partea Guvernului, voi refuza preluarea celor două spitale. Voi lua această decizie după finalizarea controalelor la cele două spitale”, a mai afirmat atunci primarul Nichita.

Pe tema actului normativ decis de Guvern, municipalitatea ieşeană a demarat discuţii serioase cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi. S-a decis formarea unei comisii care să efectueze o analiză amănunţită pentru a se cunoaşte situaţia financiară a celor două spitale, dar şi pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru ca predarea acestor unităţi să se desfăşoare în condiţiile impuse de Ordonanţă.

Spitalul Parhon: probleme financiare serioase

Controlul demarat de către Comisia stabilită de municipalitate împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, la Spitalul Parhon, a ajuns la concluzii sumbre pentru municipalitatea ieşeană, cel puţin din punct de vedere financiar. Aşa cum este prevăzut şi în Referatul de specialitate asumat de către plenul Consiliului Local Municipal prin votul plenului dat Hotărârii de preluare a spitalului: „…este evident faptul că sistemul sanitar se confruntă cu numeroase dificultăţi financiare. Astfel, Spitalul Parhon înregistrează (la data efectuării controlului – n.r.): furnizori neachitaţi pentru bunuri şi servicii la luna iunie 2010 în valoare de 4.589.255 lei, contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu CAS Iaşi nu prevede sume pentru lunile octombrie şi noiembrie 2010, prevederi neacoperite la bunuri şi servicii pentru semestrul II 2010 sunt de aproximativ 5,4 milioane lei. Potrivit situaţiei financiare prezentate de către spital, putem concluziona că acesta se confruntă cu probleme serioase în asigurarea fondurilor necesare până la sfârşitul anului pentru funcţionarea sa, iar prin transferul ansamblului de competenţe şi atribuţii se va greva implicitit bugetul Primăriei Municipiului Iaşi”.

Spitalul de Recuperare: furnizori neachitaţi de peste 5,2 milioane lei, prevederi neacoperite de peste 6,6 milioane lei

În aceeaşi ordine de idei, controlul financiar efectuat la Spitalul de Recuperare are aceleaşi concluzii ca cel efectuat pentru Spitalul Parhon. „Din informaţiile furnizate de către unităţile sanitare publice, Spitalul de Recuperare înregistreză în prezent (la data efectuării controlului – n.r.): furnizori neachitaţi pentru bunuri şi servicii la luna iunie 2010 în valoare de 5.299.640,81 lei, contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu CAS Iaşi nu prevede sume pentru lunile octombrie şi noiembrie 2010, prevederi neacoperite la bunuri şi servicii pentru semestrul II 2010 sunt de aproximativ 6,6 milioane lei. Potrivit situaţiei financiare prezentate de către spital, putem concluziona că acesta se confruntă cu probleme serioase în asigurarea fondurilor necesare până la sfârşitul anului pentru funcţionarea sa, iar prin transferul ansamblului de competenţe şi atribuţii se va greva implicitit bugetul Primăriei Municipiului Iaşi”.

Municipalitatea vrea garanţii financiare ferme din partea Ministerului Sănătăţii

După cum au relevat concluziile celor două Referate, după preluarea celor două spitale, în urma analizei situaţiei financiare, se estimează un deficit al bugetului local „care nu poate fi cuantificat la momentul actual”. În aceeaşi ordine de idei, municipalitatea doreşte ca Ministerul Sănătăţii să prevadă măsurile prin care să se garanteze susţinerea financiară de la bugetul de stat cu privire la asigurarea bunei funcţionări a spitalului, astfel încât să nu se creeze pericolul întreruperii finanţării de la bugetul de stat, „…ceea ce ar produce o consecinţă dezastruoasă pentru bugetul local în sensul transferurilor suportării tuturor costurilor de management către administraţia locală”.

„După cum s-a observat, situaţia financiară a celor două spitale nu este una fericită. Prin preluarea celor două spitale, vom greva bugetul Iaşului pentru acest an şi, cine ştie, şi pentru anii viitori, dat fiind faptul că previziunile economice nu sunt dintre cele mai bune. În orice caz, suntem nevoiţi să cerem în continuare sprijinul autorităţilor centrale pentru a nu pune în pericol, pe de o parte, bugetul oraşului, iar pe de altă parte, funcţionarea celor două spitale din Iaşi. Să nu uităm că Guvernul a luat exact în aceeaşi perioadă unele măsuri economice de reducere a cheltuielilor şi de personal pentru administraţia publică locală, prin modificarea legislaţiei care priveşte finanţele publice locale. Altfel spus, nu vreau nici să pun în pericol funcţionarea celor două spitale care nu deservesc doar pe ieşeni, ci şi mulţi pacineţi din ţară care apelează la aceste două unităţi, dar nici nu pot suporta în totalitate cheltuielile prevăzute în cele două Rapoarte financiare, pentru că aş pune în pericol bugetul municipalităţii”, a concluzionat primarul Nichita.

Municipalitatea adaugă unele prevederi în protocolul de predare/primire

Situaţiile relevate mai sus de către cele două Rapoarte financiare se regăsesc şi la alte unităţi spitaliceşti atât din Iaşi, cât şi din ţară. Primarii au dorit unele garanţii din partea unităţilor publice care repezintă Ministerul Sănătăţii în judeţe. La fel, şi municipalitatea ieşeană a considerat că protocolul de predare/primire a celor două spitale să prevadă unele elemente care să garanteze funcţionarea acestor unităţi. Astfel, măsurile propuse se referă la dotarea cu aparatură medicală, la salarizarea personalului medical, la datoriile către furnizori şi utilităţi.

„1. Inventarierea faptică se va realiza conform normelor din Ordinul MFP nr. 2861/2009;

2. În considerarea competenţelor pe care le exercită spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, dotarea cu aparatură medicală se va realiza numai din sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale.

3. Salarizarea personalului medical şi nemedical se va efectua din veniturile provenite ca urmare a încheierii contractelor între spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, precum şi din alte prestaţii efectuate pe bază de contract.

4. Datoriile aferente spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale înregistrate în momentul încheierii protocolului vor fi acoperite integral din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat alocate prin transferuri în bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Pentru situaţia în care obligaţiile de plată ale unităţilor spitaliceşti din subordinea municipalităţii ieşene nu vor fi realizate în condiţiile celor menţionate anterior, obligaţiile Municipiului Iaşi pentru punerea în aplicare a transferului de atribuţii şi competenţe prevăzute de OUG 40/2010, vor rămâne aceleaşi până la încheierea protocolului.

5. Pentru situaţia în care resursele financiare ale unităţilor spitaliceşti nu vor acoperi necesarul de cheltuieli ale acestora, corelată cu imposibilitatea obiectivă a municipiului Iaşi (fonduri limitate, competenţe delegate prin acţiunea de descentralizare a serviciilor publice, acţiuni neprevăzute etc.) de a mobiliza sume de la bugetul municipiului, creând prin aceastao perturbare a activităţii desfăşurate de spitalele publice din reţeaua autorităţilor publice locale, prezentul protocol se desfiinţează de plin drept, fătă acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă”.

Primarul încheie contract cu managerul spitalului

După cum prevede Ordonanţa, primarul va fi cel care vor semna conctractul cu managerul spitalului. Consiliul administrativ al spitalului va fi format din reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal (doi reprezantanţi), un reprezentant din partea primarului, ai Direcţiei de Sănătate Publică (doi reprezentanţi), Colegiului Medical şi Organizaţia Asistenţilor Medicali (un reprezentant), ultimii doi fără drept de vot. Prevederea legislativă mai presupune că în spitalele clinice va mai fi un membru din partea UMF.

Comitetul director al spitalului va avea drept membri managerul şi încă doi directori pentru spitalele sub 400 de paturi, respectiv trei pentru spitalele peste 400 de paturi. Managerul va prezenta rapoarte în faţa consiliului de administraţie despre modul cum cheltuieşte fondurile spitalului. Acelaşi consiliu este cel care organizează concursul de manager pentru spital, aprobă bugetul, planul de achiziţii şi execuţia bugetară. În momentul în care se va face transferul, primarul va numi manageri şi directori interimari în spitale până la organizarea concursului. Metodologia concursului va fi stabilită de Ministerul Sănătăţii.

Hotărârile de preluare a celor sdouă spitale au fost votate de plenul Consiliului Local Municipal în şedinţa ordinară din 5 iulie. La şedinţă a fost prezent şi directorul DSP, dr. Vasile Cepoi. Prezentăm mai jos dezbaterea din plenul Consiliului, conform procesului verbal de şedinţă.

Dr. Vasile Cepoi – Director Coordonator DSP Iaşi:

„Descentralizarea presupune preluarea acestor spitale de către Primărie în calitate de ordonator principal de credite. Spitalul funcţionează pe baza principiului autonomiei financiare, el este ordonator terţiar de credite. Ordonatorul principal nu preia obligaţiile de plată ale ordonatorului terţiar, ele rămân ale ordonatorului terţiar. Deci Primăria nu are niciun fel de obligaţii de plată faţă de furnizorii spitalelor. Din acest punct de vedere nu trebuie să vă faceţi niciun fel de griji. În legătură cu acea prevedere din lege care bănuiesc că a indus această stare de neînţelegere precum că se vor plăti datoriile spitalelor înregistrate la 31 martie se referă la faptul că anul trecut datorită colectării deficitare la fondul asigurărilor de sănătate s-au dat credite de angajement, deci bani virtuali. Spitalele au angajat cheltuielile respective cu plata în acest an. Suma aceea alocată prin Ordonaţa 48 care se va da după rectificarea bugatară se referă la aceste credite de angajament de anul trecut. Restul obligaţiilor de plată pe care spitalele le au către furnizor sunt obligaţii de plată în limita creditelor bugetare aprobate pe acet an, contractate cu Casa de Asigurări, o parte dintre ele sunt peste termenul de plată. De ce? Pentru că pe de o parte colectarea la nivelul Casei Naţionale la nivelul fondului de asigurări de sănătate este mai mică decât s-a prognozat, pe de altă parte datorită trimestrializării făcute de către Ministerul de Finanţe care a trimestrializat în favoarea trimestrului IV. În aceste condiţii spitalele fac servicii, sunt recunoscute de Casa de Asigurări, Casa de Asigurări recunoaşte că are datorii faţă de spitale numai că nu le poate plăti acum, le va plăti până la sfârşitul anului. Deci aceste obligaţii de plată nu sunt peste creditele bugetare, ele sunt în limita fondurilor pe care spitalul le va primi de la Casa de Asigurări.”

Gheorghe Nichita – primarul municipiului Iaşi:

„Baza legală, domnule director, nici la CET nu există ca să-i putem plăti noi cheltuielile, decât doar exact ce spune legea, subvenţia respectivă, în schimb obligaţia şi răspunderea pentru neîncălzirea oraşului este a administraţiei publice şi a primarului şi a Consiliului Local. Mai mult a primarului, că aşa se discută tot timpul. Dacă nu începe anul şcolar la o şcoală, dacă nu avem bani să facem igienizarea, dacă n-avem să reparăm acoperişul, dacă nu avem bani pentru cretă, pentru celelalte lucruri, răspunderea tot a administraţiei publice locale este, nu este  a Ministerului.

Obligaţiile de plată, domnule director sunt  de acord cu dumneavoastră că rămân ale Casei şi de fapt şi obligaţia Ministerului care de fapt este coordonatorul Casei, Casa aceasta nu e independentă, nu este autonomă, Casa este autonomă dar în coordonarea Guvernului. Nu pune preşedintele Casei primarul de la Iaşi sau altcineva, preşedintele Casei îl pune Guvernul, prim-ministru iar el va face, cel care conduce Casa, va face exact ce spune puterea respectivă atunci. Va avea bani să-i dea –  îi va da, nu – Casa va încerca să diminueze contractele şi frică-mi este că dacă obligaţia asta rămâne de plată, banii aceia virtuali de care spuneţi, începem să umblăm pe cale juridică să-i recupereze spitalul respectiv pot în timpul ăsta să rămâna cu datorii şi furnizori care-l duc în insolvenţă pe spital, aici este o problemă. Să presupunem că nu va avea bani, răspunderea, datoria asta morală , răspunderea morală, răspunderea financiară legală este a Casei.”

Dr. Vasile Cepoi – Director Coordonator DSP Iaşi:

„Conform legii, în această situaţie bugetul de stat este cel care trebuie să intervină, aşa ar trebui. În legea 95 aşa se prevede că bugetul de stat este cel care suplimentează.”

Gheorghe Nichita – primarul municipiului Iaşi:

„Iar a doua  temere care o am este legată… dacă contractul acesta care e încheiat cu Casa în clipa de faţă, să spunem că va fi onorat până la 31 decembrie, ce facem cu contractul anul viitor? Pentru că e posibil ca din valoarea care spune că susţine Casa anul ăsta, anul viitor să spună : <<ştiţi,  nu mai putem să dăm 50 de miliarde, o să dăm numai 22>>. De unde se acoperă restul de cheltuială? Diminuăm numărul de paturi, dăm afară din personal, închidem spitalul, redimensionăm?”

Dr. Vasile Cepoi – Director Coordonator DSP Iaşi:

„Aveţi autoritatea să faceţi modificări în acest sens, dar modificările trebuie făcute în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale zonei şi repet, valoarea acestor servicii trebuie susţinită conform legii de către Casa de Asigurări şi de către bugetul de stat în cazul în care fonduul de asigurări nu face faţă.”

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*