Municipalitatea ieşeană, exemplu de bună practică în contractarea serviciilor sociale

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/03/2017

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Iaşi au participat la Conferinţa Internaţională „Contractarea Serviciilor Sociale de către ONG-uri în UE”, eveniment care a avut loc la Bucureşti, în data de 16 martie 2017.

Conferinţa Internaţională a fost unul dintre evenimentele realizate în cadrul proiectului „Vocea ONG”, implementat de FONSS şi are ca scop creşterea capacităţii de dezvoltare strategică şi implicare a ONG-urilor în procesul de realizare a politicilor publice în domeniul serviciilor sociale. Evenimentul de la Bucureşti a adus în prim-plan tema contractării serviciilor sociale şi modelele de contractare din România şi din UE, precum şi aspecte care au vizat punctual mecanismele de finanţare publică a serviciilor sociale, furnizorii privaţi de servicii sociale, rolul organizaţiilor neguvernamentale în furnizarea de servicii sociale, capacitatea ONG-urilor din România în furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a autorităţilor locale şi judeţene.

 

Recunoaştere la vârf

Prin construcţia instituţională, cea metodologică şi procedurală pe care Municipiul le-a demarat şi le implementează începând cu acest an, Primăria Iaşi a devenit exemplu de bună practică în ceea ce priveşte contractarea serviciilor sociale şi aplicarea prevederilor Legii 292/2011 privind asistenţa socială, dezvoltând de asemenea, un proces al colaborării continue cu societatea civilă în construcţia de strategii şi politici publice sau pentru implementarea proiectelor de finanţare ale societăţii civile, prin aplicarea Legii 350/2005 cu completările şi modificările ulterioare, în baza căreia a creat un mecanism anual şi multianual de finanţare al ong-urilor, mecanism care presupune un nivel de finanţare dintre cele mai ridicate din ţară. De altfel, experienţa Municipiului Iaşi în contractarea socială a reprezentat un punct distinct în programul Conferinţei, reprezentanţii instituţiei prezentând şi detaliind planul de acţiune pe care Municipalitatea a început să îl implementeze o dată cu votarea HCL 21/2017 din 31 ianuarie a.c., prin intermediul căreia s-a adoptat Regulamentul privind contractarea serviciilor sociale. Reprezentanţii Municipalităţii Ieşene au subliniat faptul că Primăria Iaşi va înfiinţa un compartiment de specialitate în cadrul organigramei instituţiei care se va ocupa de programarea şi contractarea serviciilor sociale pentru anul 2016, precum şi faptul că, la acest moment, s-au demarat procedurile pentru crearea, bugetarea şi implementarea Planului anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum şi a Programului de contractare a serviciilor sociale.

 

Participanţi de marcă

Proiectul ”Vocea ONG” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Evenimentul a adus în acelaşi loc reprezentanţi ai autorităţilor europene: E.S. Dl. Urs Herren (ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România), doamna Valentina Caimi (consultant pe probleme de advocacy şi politici, Social Platform, Bruxelles), Valerija Buyzan (vicepreşedinte al Asociaţiei Draga, Slovenia şi membru în Consiliul Director al European Association of Service Providers for Persons with Disabilities); ai autorităţilor centrale: dl Adrian Marius Dobre (secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale), doamna Elena Dobre (director în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Direcţia de Politici Servicii Sociale), Dl Mircea Irimie, Secretar de Stat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social; ai autorităţilor publice locale – în speţă Primăria Municipiului Iaşi –  reprezentată prin doamna Dorina Ţicu şi Direcţia de Asistanţă Comunitară Iaşi – reprezentată prin doamna Director Luminiţa Munteanu, precum şi reprezentanţi din toată ţara ai furnizorilor de servicii sociale.

 

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*