Modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzire

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/10/2010

Guvernul a stabilit normele pentru acordarea  ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011. Începând cu 11 octombrie cererile pentru acordarea ajutoarelor sunt disponibile la furnizorii de gaz, agent termic şi la asociaţiile de proprietari. Pentru prima dată în acest an, Guvernul a stabilit ca persoanele care deţin în proprietate o serie de bunuri mobile şi imobile să fie excluse de la ajutoarele de încălzire

Primăria Municipiului Iaşi a început din această lună programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011 în baza reglementărilor stipulate de Guvern prin O.U.G. nr. 5/2003, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 86/2010.

Instituţia responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei este Direcţia de Asistenţă Comunitară, cu sediul principal în str. Mitropolit Varlaam nr. 54. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului în sezonul rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011, se vor parcuge următoarele etape:

Până luni, 11 octombrie 2010, vor fi tipărite 40.000 de exemplare conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Începând cu data de 11 octombrie 2010, tipizatele cuprinzând cererile şi declaraţiile pentru încălzirea locuinţei vor fi transmise furnizorilor de gaze naturale (centrul E-On Moldova situat în Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr. 4bis) şi energie termică (S.C. CET S.A., TERMOSERVICE S.A şi asociaţiile de locatari/chiriaşi).

Primirea formularelor completate de către solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei se va face prin:

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, la sediul din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08,00-16,00 – doar pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei GAZE NATURALE şi LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI (altele decât cele beneficiare de ajutor social);

Asociaţiile de locatari/chiriaşi  – pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat;

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei vor fi transmise de furnizorul de energie termică (S.C. CET S.A.) către Direcţia de Asistenţă Comunitară,  în baza unui protocol de colaborare. Acestea vor fi înregistrate şi prelucrate în programul informatic, iar după verificarea conţinutului şi a actelor anexate de solicitanţi, se vor emite dipoziţiile de stabilire/respingere drept şi situaţiile centralizatoare pentru fiecare categorie de beneficiari.

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei se menţin limitele de venituri nete medii lunare pe membru de familie/persoana singură stabilite în sezonul rece anterior, respectiv până la 615 lei/persoană.

Informaţii suplimentare privind procedura de aplicare a O.U.G. nr. 86/2010 vor fi comunicate periodic în mass-media locală, la centrele de informare de cartier, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (str. Mitropolit Varlaam nr. 54 şi şos. Naţională nr. 43) şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (www.dac-iasi.ro).

Lista bunurilor care exclud ajutorul de încălzire

(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010)

LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE:
– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes

– arabil şi fâneaţă

– forestier

– vii, livezi, grădini de legume şi flori

2,00 ha

2,00 ha

1,00 ha

3,00 ha

3,00 ha

1,50 ha

3. Terenuri în zona montană

– forestier

– vii, livezi

– păşuni şi fâneţe

2,00 ha

1,50 ha

4,00 ha

3,00 ha

2,00 ha

5,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:

1. peste 3 bovine;

2. peste 5 porcine;

3. peste 20 de ovine/caprine;

4. peste 15 familii de albine.

NOTĂ :

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*