Mănăstirea Frumoasa: lucrările de renovare încep luna viitoare

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/04/2018

Proiectul de reabilitare a Mănăstirii Frumoasa poate demara. Primarul Mihai Chirica a anunţat semnarea contractului de lucrări de construcţii privind importantul lăcaş de cult. Documentul a fost parafat la şapte luni de la semnarea contractului de finanţare, care a avut loc pe 23 septembrie 2017.

„Este primul proiect major din cadrul Programului Operațional Regional de infrastructură culturală pe care îl semnăm. Zilele următoare voi emite ordinul de începere a lucrărilor. Valoarea contractului depășește 16 milioane de lei. Lansarea oficială a proiectului va avea loc la începutul lunii viitoare. Suntem în derulare și cu proiectul reabilitării Băii Turcești, data limită de depunere a ofertelor fiind 23 mai”, a declarat primarul Mihai Chirica, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri, 25 aprilie, la Palatul Roznovanu.

 Valoarea estimată a procedurii a fost de 15.076.880 lei. La licitație au participat Asocierea SC Construcții UNU SA – SC Iasicon SA (cu o ofertă de 14.696.261,82 lei, fără TVA) și SC Conest SA (13.719.199,86 lei, fără TVA). După o întârziere generată de faptul că SC Construcții UNU SA intenționa să conteste procedura, contractul a fost încheiat cu SC Conest SA. Proiectul va fi finanțat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Monumentul istoric Mănăstirea Frumoasa, situat pe strada Radu Vodă, nr. 1, face parte dintr-un proiect care vizează valorificarea potenţialului turistic şi cultural. Valoarea totală a investiţiei este estimată la suma de 21.173.512,00 lei (4,61 milioane euro) (inclusiv TVA), din care suma eligibilă de 20.698.304,89 lei (inclusiv TVA).

 

Structura Ansamblului Mănăstirea Frumoasa

Mănăstirea Frumoasa a fost construită în anul 1587, fiind refăcută în 1726-1733, şi cuprinde cinci corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi.

Conform proiectului tehnic, în urma cutremurelor severe suportate, clădirile mănăstirii prezintă zone în ruină, demolări parţiale, fisuri, crăpături şi alte degradări. Biserica prezintă infilitraţii în zona de nord, afectând pictura interioară. Nici turnul clopotniţă nu se prezintă într-o stare bună, având deteriorate elementele de structură, decoraţia faţadei şi învelitoarea pe suprafeţe mari, iar zidul de incintă prezintă deteriorări ale materialelor structurii.

Biserica

La cele trei nivele ale bisericii sunt prevăzute lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a obiectivului, care vor include inclusiv protecţia picturii pe toată durata desfăşurării acestora, lucrări de injectare în masă cu mortar a zidăriei, amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, restaurarea treptelor, restaurarea sobei plasate în pronaos, tratarea cu soluţii privind ignifugarea şi antiseptizarea întregului material lemnos, termoizolarea podului, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, desfacerea pardoselilor din scânduri de răşinoase şi înlocuirea cu pardoseală din parchet de stejar. Proiectul include şi partea de finisaje exterioare, la acest capitol fiind incluse restaurarea şi completarea elementelor lipsă a treptelor de acces, reparaţii la soclu, refacerea brâului, repararea şi recondiţionarea faţadei vechi, montarea de învelitoare, jgheaburi şi burlane, toate din tablă de cupru, precum şi refacerea trotuarelor din piatră.

 

Palatul de pe ziduri

În cadrul acestui imobil va funcţiona un muzeu dedicat veşmintelor bisericeşti şi obiectelor de cult (broderie – veche şi nouă, dvere, ateliere vivant pentru broderie şi veşminte monahale şi camere expoziţie veşminte arhierei, preoţi şi diaconi), la etaj urmând a fi redată publicului şi sala de audienţe a domnitorului. Pentru Palatul de pe ziduri sunt propuse aceleaşi tipuri de finisaje, atât interioare, cât şi exterioare, ca şi în cazul bisericii.

 

Palatul pentru femei

Prin reconstruirea parţială a demisolului şi parterului se propun funcţiuni care vor pune în valoare statutul de monument istoric. La demisol sunt prevăzute mai multe scări de acces, care vor asigura accesul cu spaţiile de la nivelele superioare, şi pivniţa. Parterul va fi partea de acces a publicului către sălile de expoziţie din pod, dar va include şi un muzeu format din cinci săli. Podul va avea săli de expoziţie pentru veşminte vechi (domniţe şi doamne, diaconi, preoţi, arhierei) şi ateliere cu veşminte noi preoteşti. Şi la acest imobil vor fi efectuate lucări de finisare interioară şi exterioară.

Turnul clopotniţă

Turnul clopotniţă va funcţiona pe trei niveluri, la care vor fi efectuate lucrări de consolidare şi restaurare. Astfel, vor fi efectuate lucrări de consolidare a turnului clopotniţă, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare şi exterioare. Printre acestea se numără reparaţia soclului, treptelor şi pardoselii din stejar, faţadei şi elementelor sale decorative, şarpantei şi tencuialii drişcuite, precum şi trotuarelor din piatră.

Zidul de incintă

În cazul zidului de incintă, proiectul include consolidarea parţială, refacerea coronametului din piatră (cu asigurarea scurgerii apelor pluviale), precum şi lucrări pentru eliminarea igrasiei parţiale din elevaţii şi pereţi.

Pe lângă lucrările la imobile, proiectul Primăriei include realizarea sau refacerea trotuarelor, aleilor pietonale şi scărilor exterioare în zona de circulaţie pietonală (inclusiv rigole), alei carosabile (inclusiv parcaje) în incinta cu pavele de piatră, platformă PG, PSI şi grup electrogen, spaţii verzi (7.657 metri pătraţi), mobilier urban (25 stâlpi de iluminat, 19 bănci de odihnă şi 12 coşuri de gunoi).

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*