Locuri de muncă vacante la SC Termo – Service SA

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/07/2016

Societatea Comercială Termo-Service SA Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată:

 • 2 posturi instalator, în cadrul Secției Întreținere Reparații;
 • 2 posturi zidar, în cadrul Secției Întreținere Reparații;
 • 1 post izolator hidrofug, în cadrul Secției Întreținere Reparații;
 • 1 post sudor, în cadrul Secției Întreținere Reparații;
 • 2 posturi agent de pază, în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ Protecția Muncii;

 

Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia după actul de identitate;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și calificarea;
 • carnetul de muncă sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie;
 • curriculum vitae;

Condițiile de ocupare a postului vacant:

 1. a) condiții generale:
 • are cetățenia română;
 • are vârsta minimă 18 ani;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului;
 • să nu aibă antecedente penale;
 1. b) condiții specifice:
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • atestat pază pentru agenții de pază;

 

Dosarele de concurs se depun la sediul central al societăţii din Aleea Grădinari, nr. 8. PT 2 Metalurgie-Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon 0232/212230, int. 113.

Comments

comments

Categoria: Termoservice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*