Lipsa autorizaţiilor de funcţionare şi nerespectarea normelor de salubritate, în topul amenzilor date de inspectorii Primăriei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/04/2019

Controalele făcute de inspectorii municipalităţii în perioada 18 – 29 martie 2019 au evidenţiat numeroase nereguli în activitatea agenţilor economici – persoane fizice şi juridice, acestea fiind sancţionate cu 29 de amenzi în valoare totală de 58.890 de lei.

În continuare, se constată o indisciplină legislativă accentuată în cazul agenţilor economici care fie funcţionează fără autorizaţie sau le lipseşte viza autorizaţiei, fie nu respectă obiectul de activitate, stare de lucruri care a atras aplicarea a 15 amenzi în sumă totală de 42.400 de lei.

Lipsa contractului de folosinţă a domeniului public a dus la acordarea a 3 amenzi în cuantum total de 3.500 de lei, în timp ce expunerea mărfurilor în afara spaţiilor de vânzare a fost penalizată cu 3 amenzi în sumă de 1.500 de lei.

De asemenea, au fost aplicate 3 amenzi în valoare totală de 2.990 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor proprietarilor de terenuri sau imobile privind salubrizarea şi îngrijirea acestora (str. A. Bârsescu nr. 13, str. Ciurchi nr. 138, str. V.Lupu nr. 42 – 44). Nerespectarea unor somaţii de ridicare a unor autovehicule avariate sau de tonaj mare staţionate pe domeniul public a fost sancţionată cu 4 amenzi în sumă de 7.500 de lei, în timp ce o amendă de 1.000 de lei a fost aplicată pentru nerespectarea regulamentului de refacere a domeniului public ca urmare a unei intervenţii la reţeaua de gaz (al. T. Neculai nr. 101A).

În aceeaşi perioadă de control, inspectorii Primăriei au emis 22 somaţii  pentru prezentarea actelor de funcţionare ale agenţilor economici.

Celelalte somaţii au privit cazuri ce ţin de menţinerea curăţeniei, refacerii unor clădiri sau refacerea domeniului public în urma unor intervenţii ale furnizorilor de utilităţi.

Astfel, au fost emise 7 somaţii pentru salubrizarea unor terenuri (str. Argeș nr. 26, șos. Națională nr. 46-48, bd. C. A. Rosetti, șos. Păcurari nr. 22, str. L. Catargi nr. 14, str. Bularga nr. 2 și nr. 10, str. Ciurchi nr. 100-102). În acelaşi context al păstrării unui aspect urban civilizat, au fost emise 14 somații pentru ridicarea unor autovehicule de mare tonaj sau autoturisme avariate staționate pe domeniul public.

De asemenea, a fost emisă o somație pentru luarea măsurilor de refacere a unei clădiri (str. Argeș nr. 24), o altă somaţie privind ducerea la îndeplinire a obligațiilor proprietarilor de imobile monumente istorice (șos. Națională nr. 1).

Necesitatea refacerii domeniului public urmare a intervenţiilor furnizorilor de utilităţi a dus la emiterea câte unei somaţii în cazul reţelei publice de apă (str. Hlincea) şi rețelei publice de termoficare (str. Petre Țuțea PT3 Nicolina), respectiv a 3 somații în cazul rețelei publice de gaz (str. Străp.Silvestru nr. 35, str. L.Catargi nr. 14 și nr. 36).

 

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*