Licitaţie pentru 11 spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

Publicat de Curierul de Iasi la data de 08/01/2016

Pe 13.01.2016, ora 10.15, Primăria organizează o licitaţie pentru închirierea a 11 spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Imobilele au suprafeţe cuprinse între 13.60 mp şi 153.14 mp. Data limită pentru depunerea dosarelor la sediul DAPPP din Iaşi, Şos. Naţională, nr. 43 este 12.01.2016, ora 13.00.

Licitaţia va avea loc la sediul din Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, parter, Sala 6. Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate sunt actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale (copie); hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii (copie); certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; certificatele de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emise Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original) si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală Iaşi sau, după caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în municipiul Iaşi, pentru bugetul local (în original); scrisoarea de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română (în original); declaraţia notarială a reprezentantului legal conf. Cap.II.4, pct.a-h din regulament (nu este în lichidare judiciară sau faliment) – în original; copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie de participare. Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la sediul DAPPP din Şos. Naţională nr. 43, et.4, cam.7 sau la telefon 0232264246, int 26.

 

Comments

comments

Categoria: diverse

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*