Inspectoratul Şcolar Judeţean va înfiinţa cinci noi clase de liceu

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/01/2018

Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că în anul școlar 2018 – 2019 vor fi înființate cinci clase noi de liceu.

Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și vine ca urmare a solicitărilor formulate de către agenții economici din Iași. Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” ar urma să fie înființate trei clase, în total urmând a fi școlarizați 85 de elevi. Este vorba despre solicitările SC Chambon SRL Iași și SC Next Construct SRL Iași. Cele două firme au nevoie de personal ca dulgher – tâmplar – parchetar, fierar betonist – montator prefabricate, zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar, zidar – pietrar – tencuitor, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic și operator la mașini cu comandă numerică. La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” se va înființa o clasă care va școlariza elevi pentru a deveni dulgher – tâmplar – parchetar și fierar betonist – montator prefabricare. Decizia vine în urma solicitării SC Next Construct SRL Iași. Și la Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași va fi înființată o nouă clasă datorită faptului că există solicitări ferme din partea SC Apolodor 2003 SRL, pentru 12 elevi (6 pentru profilul dulgher – tâmplar – parchetar și 6 pentru fierar betonist – montator prefabricate). Conducerea școlii va încerca să atragă și alți agenți economici, pentru a putea constitui o clasă de învățământ în sistem dual (se organizează numai la cererea agenţilor economici).

 

Parteneriat între Primărie, unităţi şcolare şi operatori economici

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, prin Contractul de parteneriat menționat între municipalitate, unitățile de învățământ și operatorii economici, Primăria va asigura cheltuielilor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile care-i revin în conformitate cu reglementările legale în vigoare, va proceda la identificarea şi planificarea, în colaborare cu unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională. De asemenea, municipalitatea va asigura, în cadrul finanţării complementare şi suplimentare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuieli necesare, care nu sunt acoperite din sumele alocate din bugetul de stat, şi va asigura cofinanţările necesare pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau alte surse de finanţare. Nu în ultimul rând, primăria va sprijini demersurile inițiate de unitatea de învăţământ şi operatorii economici parteneri în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională şi va asigura reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Comments

comments

Categoria: educatie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*