InnovaSUMP – un nou proiect de cooperare teritorială europeană

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/05/2017

În perioada 20-22 aprilie 2017 a avut loc la Nicosia, in Cipru prima întâlnire în cadrul proiectului” InnovaSUMP – Inovare în planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon”, proiect finanțat prin Programul Operațional de Cooperare Teritorială INTERREG EUROPE 2014-2020. Programul multianual de cooperare teritorială interregională INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională pentru creștere economică și a locurilor de muncă, de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional de pe întreg teritoriul Europei.

Proiectul InnovaSUMP aduce împreună 10 parteneri, în special din Europa Centrală și de Est, dar și din UK, cu nivele diferite de dezvoltare dar cu obiective și obligații comune în privința mobilității durabile. Partenerii în proiect provin din instituții reprezentative, respectiv autorități locale și regionale și mediu academic: Primăria Nicosia din Cipru (lider de proiect), Primăria Praga din Cehia, Consiliul Departamental Devon din Marea Britanie, Primăria Ravenna din Italia, Primăria Kordelio-Evosmos din Grecia, Primăria Viseu din Polonia, Compania Municipală de Servicii din Vilnius, Lituania, Primăria Tartu din Estonia, Primăria Municipiului iași din România și Universitatea Aristotle din Salonic, Grecia. Obiectivul proiectului InnovaSUMP este de a contribui la realizarea/ actualizarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă (SUMP) inovative, în special în regiunile aflate la începutul procesului de realizare/implementare al unor astfel de planuri, furnizând expertiză și demonstrând beneficiile aplicării sale, precum și susținerea unui angajament mai ferm pentru mobilitatea cu emisii reduse de carbon, cu o influență pozitivă asupra economiei ”lowcarbon”.

Pe parcursul celor 3 zile au fost realizate prezentările partenerilor în proiect, identificarea de bune practici deja implementate de orașele partenere sau în curs de implementare (includerea în Planurile de mobilitate a soluțiilor de tip Smart City, gestionarea mobilității vizitatorilor la destinație, studierea comportamentului persoanelor care se deplasează în interiorul orașului, abordarea integrată a Planurilor de Mobilitate în corelare cu alte strategii locale/regionale/europene), dar și detalii legate de calendarul de implementare, reguli de monitorizare și raportare, comunicare-diseminare.

Proiectul InnovaSUMP va contribui la implementarea de: a) inovații, îmbunătățiri și noi abordări în pregătirea, elaborarea, consultarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea și Planurilor de mobilitate urbană durabilă (SUMPs), pe baza metodologiei UE în vigoare (www.mobilityplans.eu, www.eltis.org), pentru transport durabil cu emisii reduse de carbon, politici de mobilitate, instrumente, promovare, finanțare, implementare și îmbunătățire; politici și măsuri care promovează utilizarea și investițiile în soluțiile de mobilitate sustenabilă, ce pot fi incluse în SUMP, de exemplu: sisteme de transport public de calitate, combustibili ecologici/ alternativi, vehicule electrice, smart ticketing, transport de bunuri, modele de cycling & walking, noi forme de proprietate și partajare a autoturismelor, gestionarea blocajelor, prețuri corecte și eficiente pentru transport, aplicații mobile, infrastructură, intermodalitate, soluții  Smart Cities etc; inclusiv implicarea stakeholder, participare publică, proceduri de consultare publică, aplicații pe social media, formulare și adoplare de politici de către municipalități și companii de transport, abordarea de tip SUMP policentric pentru autorități regionale (PolySUMP). De asemenea, vor fi implementate politici & implicare institutională pentru a avansa în finanțarea și implementarea de soluții de mobilitate inovatoare şi contribuția procesului de inovare al SUMP la regenerarea urbană, incluziune socială, egalitate de șanse, economie, competitivitate, PPP funcționale, creșterea gradului de implicare cetățenească, coeziune, reviuire a strategiei White paper & Europe 2020, în care se vor urmări îmbunătățirea metodologiei SUMP, promovarea soluțiilor de mobilitate cu consum redus de carbon, studierea modelelor de comportament în domeniul transportului și utilizarea rezultatelor obținute, măsuri financiare și de stabilire a prețurilor integrate, mobilitate pentru vizitatori și turiști în zonele cu potențial turistic, campanii, aplicații IT.

Bugetul total al proiectului (pentru toți partenerii) este de 1.855.000 €, bugetul Municipiului Iași este de 150.000 € pentru o perioadă de implementare de 3 ani și 2 ani de monitorizare, conform cerințelor Programului INTERREG EUROPE. Din această sumă, 85% sunt fonduri nerambursabile FEDR (127500€), 13% contribuție MDRAP, Autoritate de management a Programului în România și doar 2% (3.000 €) contribuție proprie a Municipiului Iași.

Comments

comments

Categoria: proiecte europene

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*